pultuszczak

Facebook

Niewybuchy w trzech miejscach

2022-06-07 9:28:44

Nasza ziemia skrywa jeszcze wiele „pamiątek” z okresu II wojny światowej. Tylko w ubiegłym tygodniu, policjanci kierowani byli do trzech miejsc, gdzie znalezione zostały niewybuchy

Trzykrotnie w ostatnich dniach oficer dyżurny pułtuskiej policji informowany był o ujawnieniu przedmiotów przypominających swoim wyglądem niewybuchy. Pierwsze znalezisko – mina przeciwpancerna – została znaleziona podczas prac polowych w miejscowości Obrębek, o kolejnym, znalezionym w lesie pocisku artyleryjskim poinformował zgłaszający z Szygówka. Trzecim groźnym niewybuchem był granat moździerzowy ujawniony w rejonie przystanku w miejscowości Olszak. Wszystkie wskazane miejsca, do czasu przyjazdu saperów, zabezpieczali policjanci.

Pamiętajmy, że przedmiotów przypominających niewybuchy nie wolno pod żadnym pozorem dotykać ani tym bardziej przenosić czy rozbrajać. Miejsce, w którym został znaleziony niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia nawet do kilkuset metrów.

Autor: podkom. Milena Kopczyńska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…