pultuszczak
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

2023-01-12 10:54:00

Starostwo Powiatowe w Pułtusku informuje mieszkańców powiatu o możliwości korzystania w 2023 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Punty pomocy prawnej zlokalizowane są w Pułtusku, Pokrzywnicy i Świerczach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE PUŁTUSKIM W 2023 ROKU

PUNKT W PUŁTUSKU, ul. 3 Maja 20

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK: 1200 – 1600
WTOREK, PIĄTEK: 0900 – 1300

Porad udzielają:  poniedziałek, wtorek – adw. Tomasz Olczak
czwartek – adwokat / radca prawny
środa, piątek – radca pr. Leszek Zmorzyński

PUNKT W GMINIE POKRZYWNICA: URZĄD GMINY POKRZYWNICA, Al. Jana Pawła II 1

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK: 1200 – 1600

Porad udziela: Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

PUNKT W GMINIE ŚWIERCZE: ul. Długa 6

WTOREK: 1200 – 1600
CZWARTEK: 1100 – 1500

Porad udziela: Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

We wszystkich punktach udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.
Osoby udzielające porad prawnych posiadają odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia mediacji. Mediator wyznaczy godzinę i miejsce spotkania osobom zainteresowanym.
Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediację odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Do dokonywania zapisów został wyznaczony specjalny numer telefonu: 23 306-71-14.
Dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pod wyznaczony numer telefonu 23 306-71-14.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
źródło: powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *