pultuszczak

Facebook


Niedzielne kontrole targowiska

2016-05-04 11:13:45

Działania pułtuskiej policji i inspekcji weterynaryjnej mające na celu kontrolę targowiska miejskiego pod kątem naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Podczas akcji ujawniono dwa przypadki łamania przepisów

Od kilku tygodni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Straży Miejskiej oraz weterynarz z Inspekcji Weterynaryjnej kontrolują miejskie targowisko w Pułtusku pod kątem niehumanitarnego traktowania zwierząt. Sprawdzają w jakich warunkach przewożone i przetrzymywane są żywe stworzenia. Funkcjonariusze kontrolują czy przestrzegane są : Ustawa o ochronie zwierząt oraz Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
1 maja, podczas coniedzielnej kontroli ujawniono dwa przypadki naruszenia Ustawy o ochronie zwierząt, polegające na przenoszeniu i przetrzymywaniu drobiu w workach z siatki z tworzywa sztucznego. Takie warunki bytowe stworzone kurom uniemożliwiały im zachowanie naturalnej pozycji. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez pułtuską policję.

sierż.szt Alicja Bobińska, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *