pultuszczak

Facebook


Niech Im sprzyja los!

2015-08-16 1:43:22

15.08.2015 roku, o godzinie 15:00, w pułtuskiej bazylice związek małżeński
zawarli Aleksandra Łasińska i Piotr Kazimierczak.
Jak to zwyczaj stary każe, życzeń cały stos ślemy Młodej Parze. Niech Im sprzyja los!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *