pultuszczak

Facebook


Nie właściciel, a prezes

2015-03-20 2:05:12

To Centrum Medyczne Gajda Med stanie się zarządcą naszego szpitala powiatowego

Szczegółowe ustalenia między stronami jeszcze trwają i są objęte zrozumiałą tajemnicą handlową ze wzajemnym zakazem informowania o toku negocjacji. Ale mimo owej tajemnicy dysponujemy pismem dr Roberta Gajdy, jakie wystosował do poprzedniego starosty, jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, gdzie jasno sprecyzowane były i są jego plany, i zamierzenia dotyczące przyszłości naszego zdrowia. „Zgłaszam gotowość do zabezpieczania wszystkich usług medycznych (…) tj. głównie w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej, a także innych. Uważam, że pierwszym krokiem na tej drodze będzie jednoosobowe zarządzanie obu jednostkami”.

Oznacza to, że po podpisaniu umowy między Powiatem a Gajdą, ten drugi przejmie na siebie wszystkie placówki medyczne powiatu: szpital i przychodnię. To oczywiście, w pierwszej fazie, oznaczać może, że zarówno przychodnia przy ul. 3 Maja jak i kompleks medyczny CM GM pozostaną tam gdzie są. – Dzierżawa powinna obejmować wyłącznie powierzchnie z aktywną działalnością – podkreśla dr. Gajda. Ale, podkreślmy i my, mówimy tu o początkowym okresie działalności powiatowo – prywatnej służby zdrowia.

Program „ratowania szpitala”, bo tak należy przecież nazwać te działania, rozpocznie się od powołania doktora Gajdy na prezesa spółki Szpital Powiatowy w Pułtusku spółka z o.o.

– Ta decyzja umożliwi mi rozpoczęcie zasadniczego procesu jakim jest restrukturyzacja zatrudnienia i organizacja funkcjonowania wszystkich dotychczasowych usług w nowym ładzie organizacyjnym.

Trzeba też przyjąć, że obecnych pracowników szpitala mogą czekać zmiany organizacyjne. To pewnik, bowiem już w listopadzie ub. roku Gajda zakładał przekazanie wykonywania usług medycznych i administracyjnych zewnętrznemu podmiotowi – firmie „Pols-Med”- spółka z o.o., której jest właścicielem. Ta spółka z kolei miałaby zatrudniać pracowników bezpośrednio albo płacić Centrum Medycznemu Gajda-Med za wynajem kadry medycznej i administracyjnej.

– Dotychczasowi pracownicy szpitala będę mogli kontynuować pracę na swoich stanowiskach ale poprzez zatrudnienie w jednym z w/w wariantów.

Docelowo, ale w krótkim okresie, nastąpić ma ponad 90% zredukowanie kadry dziś pracującej w Szpitalu na rzecz zatrudnienia w jednej z jego firm.

– Jeszcze przed „wyzerowaniem kosztów”, ważnym etapem będzie rozwój usług, które NFZ musi finansować na bieżąco jak np. porody. Nie należy spodziewać się nadwykonań w innych działach, co jak wiadomo naraża jednostkę medyczną na utratę płynności finansowej. Po zdobyciu dodatkowych kontraktów w miarę potrzeby będę dzierżawił kolejne powierzchnie, dziś nie wykorzystane. Równolegle będę dążył do rozwoju usług komercyjnych – tłumaczy doktor.

I podkreśla: – Istotą przeprowadzanych reform jest zabezpieczenie ciągłości świadczenia usług na nie mniejszym niż dotychczasowym poziomie oraz interesów obu właścicieli tj. Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz mojej osoby. A cel jest jeden: uchronić szpital i powiat od bankructwa, a pacjentów od konieczności poszukiwania usług medycznych, z których mogą korzystać na miejscu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *