pultuszczak

Facebook


Nie tylko narzekajmy!

2021-02-12 6:27:49

Nauczmy się również dziękować. Tak jak to zrobiła mieszkanka Pułtuska, mama, wdzięczna za szybką pomoc, jaką uzyskała w przychodni Gajda – med przy ul. Piotra Skargi. Szczegóły przytaczamy w ramce na dole tekstu, natomiast poniżej kilka ważnych informacji dla pacjentów szukających szybkiej pomocy medycznej. Ostatnio bowiem pojawiały się w internecie, na pułtuskich grupach głosy, ze pacjenci odsyłani są z Pułtuska do innych szpitali. Przypomnijmy jednak, że w naszym nie funkcjonuje SOR

Na stronie Gajda – med czytamy:

Dziękuję za miłe słowa zamieszczone w mediach społecznościowych przez Panią Sylwię. Staramy się zatrudniać jak najlepszy personel medyczny. Cieszymy się z każdego miłego słowa czy sprawiedliwego słowa. Pomaganie ludziom, ratowanie ludzi to nasza codzienna praca. Też ubolewamy, że w Szpitalu Powiatowym Gajda – Med nie ma Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Niestety nie zależy to od nas, ale od NFZ. Musimy działać w granicach obowiązującego nas prawa.

Niestety, z bólem serca musimy też odsyłać pacjentów udających się o pomoc w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym Gajda – Med, ponieważ

Szpitalne Oddziały Ratunkowe mogą, a nawet muszą przeprowadzić szczegółowe badania potrzebne do postawienia szybkiej diagnozy (muszą mieć na oddziale SOR specjalistów), tj.:

badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;

komputerowego badania tomograficznego oraz do badań endoskopowych, w tym: gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii, laryngoskopii;

sprzętu do badań przy łóżku pacjenta (analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG oraz przewoźny ultrasonograf).

Jeśli dany SOR nie będzie mógł udzielić pomocy pacjentowi, zapewni transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego, który wykonuje świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Jeśli pacjent jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, doznał urazu, uległ wypadkowi (np. zranienie, złamanie), nagle źle się poczuł i podejrzewa zawał, udar, ma problemy z krążeniem, jego stan wskazuje na to, że nie możesz czekać – udać trzeba się na SOR. Na oddziale SOR należy wykonać pacjentowi świadczenia, które wymagają szybkiej diagnostyki i leczenia.

Bardzo wielu SOR-ów stosuje podstawowe kody triażu:

czerwony – bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – pomoc musi być udzielona natychmiast;

żółty – przypadek pilny – pacjent powinien być przyjęty jak najszybciej;

zielony – przypadek stabilny – nie ma zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – pacjent zostanie przyjęty po pacjentach z kodem czerwonym i żółtym.

Z Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która jest dostępna w Szpitalu Powiatowej Gajda – Med mogą skorzystać pacjenci od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, w następujących przypadkach:

nagłego zachorowania;

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *