pultuszczak

Facebook


Nie jesteśmy prywatną firmą!

2015-11-10 9:30:09

Do naszej redakcji dotarł list, w którym były radny, jak twierdzi zbulwersowany poczynaniami wójta Mariusza Kowalewskiego, zwraca się do nas z prośbą o wyjaśnienie kilku nurtujących jego i innych mieszkańców spraw

Całej treści listu nie przytaczamy, ze względu na dość śmiałe stwierdzenia, skierowane pod adresem wójta i winnickich urzędników, na których potwierdzenie nie mamy żadnych dowodów
Autorzy listu do redakcji piszą między innymi: sprawa budowy chodnika od Winnicy do Golądkowa na odcinku około 6 km – chodnik ten był wykonany przy modernizacji drogi Pułtusk- Nasielsk. Pytanie – kto wydał pozwolenie na budowę, pracownice te rzekomo uzyskały zgody od właścicieli gruntów, ale nie załatwiły tego do końca, okłamując swoich przełożonych i za to otrzymały wysokie nagrody. Za co?
Za zabrane działki większość właścicieli nie żądała zapłaty, a tylko przysłowiową złotówkę oraz wyłączenie z podatków, ponieważ są to duże powierzchnie. Sprawa ta nie jest załatwiona od 5 lat, a Urząd Gminy w Winnicy wpadł na genialny pomysł, przełożyć ten chodnik bliżej drogi. Stąd też pytanie, kto za to wszystko zapłaci, na czyj koszt wykonywane są te roboty? Odpowiedź: podatnicy, a za to można by wykonać parę km drogi czy kanalizacji.
Prosimy też przyjrzeć się sprawie budowy przedszkola w Winnicy, którego budowa jest prawdopodobnie dużo zawyżona. Pytanie, po co?
Jeszcze jedna sprawa. Wójt wyłączył światła uliczne nocą, po to aby pokryć część kosztów oraz urządził dwa pikniki, dla członków swojej partii oraz pupilków.

Wójt Mariusz Kowalewski przesłał do naszej redakcji wyczerpującą odpowiedź, w której odpowiada na wszystkie, skierowane wobec niego i pracowników Urzędu, zarzuty.

W związku z występującymi wątpliwościami nurtującymi mieszkańców Gminy Winnica, a przede wszystkim miejscowości Winnica podaję informację na temat budowy chodnika dla pieszych Winnica-Golądkowo. Informację na temat rozbudowy Samorządowego Przedszkola oraz budowy dróg gminnych, jak również oświetlenia ulicznego.

Droga relacji Pułtusk – Nasielsk jest drogą wojewódzką, której zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wspomniana przebudowa drogi była wykonana w latach 2008-2011 po wielokrotnych monitach Urzędu, ówczesnych radnych oraz mieszkańców.

Właśnie z inicjatywy społeczności MZDW wyremontowało odcinek Winnica – Golądkowo wraz z wybudowaniem chodników. Urząd Gminy w ramach współpracy przygotował porozumienia z właścicielami przyległych do planowanego chodnika nieruchomości. Porozumienia polegały na podpisaniu zgody właścicieli działek sąsiadujących z granicą pasa drogowego na zajęcie części nieruchomości, w przypadku budowy chodnika wychodzącego poza pas drogowy. Przy tej współpracy brał udział ówczesny Wójt Gminy Winnica oraz na polecenie swojego przełożonego – pracownik Urzędu Gminy.

Porozumienia zostały podpisane przez właścicieli gruntów, Wójta Gminy oraz Dyrektora MZDW w Warszawie. Dalsze sprawy prowadził zarządca drogi, łącznie ze wskazaniem budowy chodnika, jak również uzyskaniem pozwoleń oraz wyłonieniem wykonawcy. Następnie przeprowadzono inwestycję i ją odebrano. Płatności również dokonywał właściciel drogi, a nie Gmina. W ostatnich latach kilka osób rzeczywiście zgłaszało się z problemem zajęcia ich nieruchomości na rzecz chodnika. Sprawa została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, po kilku interwencjach przez właścicieli działek oraz Gminę – MZDW zleciło wskazanie granic geodecie. Po wytyczeniu okazało się, że inwestor faktycznie zajął jednak teren prywatny. Uzgodnienia z właścicielami prowadzili pracownicy MZDW.

W roku bieżącym wykonano przełożenie chodnika w m. Winnica. Nie znam nawet wartości tej inwestycji, ponieważ wszelkie koszty poniósł właściciel drogi, a nie Gmina Winnica.

W sprawie remontów oraz inwestycji drogowych, jako jednostka samorządu terytorialnego, jesteśmy zobligowani do sporządzenia dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do realizacji. Zawsze opieramy się na projekcie budowlanym i na kosztorysie inwestorskim opracowanym przez uprawnione osoby. Wyłonienie wykonawcy następuje w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy jest konieczna ze względu na brakujące miejsca dla dzieci. Już w tej chwili jeden oddział funkcjonuje w budynku gimnazjum i szkoły podstawowej w Winnicy, a nie w budynku przedszkola – bo tam już nie ma miejsca.

W 2014 roku wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy decyzję o rozbudowie istniejącego budynku przedszkola. Właśnie w roku 2014 zamówiliśmy projekt budowlany i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Projektant został wybrany na podstawie zapytania cenowego ogłoszonego na stronie Gminy Winnica. Kryterium wyboru była najniższa cena.

W roku 2015 rozpoczęliśmy pierwszy etap budowy – wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

Ja jako Wójt Gminy stoję na straży, żeby pieniądze publiczne wydawane były z rozwagą, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującym prawem. Zamówienie publiczne czy zlecenie, wykonywane są na zasadzie rozeznania cenowego lub jeśli jest to wartość przekraczająca 30.000 euro – w trybie przetargu nieograniczonego. Urzędy nie są prywatną firmą, gdzie o finansach może decydować jedna osoba. Każdy wydatek jest zaplanowany w budżecie gminy, uchwalanym przez Radę Gminy.

Ponadto informuję, że oświetlenie uliczne nie zostało wyłączone, tylko wprowadziłem przerwy w oświetleniu w godzinach nocnych, czyli w porach kiedy właściwie mieszkańcy są w domu. Koszt oświetlenia dróg był bardzo duży, a kolejne lampy są planowane do zamontowania. Zrobiłem to dla oszczędności budżetu. Wielu wójtów czy burmistrzów decyduje się na takie rozwiązania, ponieważ właśnie gminom dokłada się zadań, ale w ślad za nowymi obowiązkami nie idą środki finansowe.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *