pultuszczak

Facebook

NIE dla chlewni w Trzcińcu

2018-06-20 1:16:37

Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie pozostawia złudzeń

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku wydał negatywną opinię dla budowy planowanej w Trzcińcu chlewni. Warto poznać argumenty, których użył w uzasadnieniu i dać pod rozwagę zwolennikom takich inwestycji blisko wiejskich zabudowań w innych miejscowościach.
Planowane w Trzcińcu przedsięwzięcie polega na budowie chlewni wraz z biogazownią rolniczą i urządzeniami pomocniczymi. Miałyby tam powstać dwa budynki inwentarskie oraz budynek kwarantanny. Gnojownica z chlewni miałaby być przetwarzana na energię w biogazowni.
Powiatowy Inspektor sanitarny opierał się na przygotowanym przez inwestora raporcie środowiskowym. Wynika z niego że normy hałasu, emisje gazów i pyłów mieszczą się w normie, natomiast zapachy będą uciążliwe dla otoczenia. Odór z chlewni zawiera związki chemiczne, które mogą powodować podrażnienia błon śluzowych, ból głowy, gardła, nudności, biegunkę, chrypkę, kaszel. duszności, kołatanie serca, senność, ataki paniki, stres i zawroty głowy. U niektórych osób, w wyniku ekspozycji na odory, dochodzi do nasilenia objawów psychosomatycznych. W związku z tym, że w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się zabudowania mieszkalne i działki przeznaczone pod zabudowę oraz działalność usługą, w opinii podnosi się, że może dojść do pogorszenia warunków sanitarno – higienicznych na tym obszarze.
Powiatowy Inspektor Sanitarny słusznie zauważa, że przemysłowy chów trzody chlewnej w łącznej obsadzie ponad 13 tys. sztuk, to przysłowiowa bomba z opóźnionym zapłonem, niewątpliwe oddziałująca na otaczające ją tereny. Generuje duże ilości szkodliwych odorów, trafiających do powietrza, co niewątpliwie wpłynie na jakość życia i zdrowie okolicznej ludności.
Mamy nadzieję, że wkrótce wejdą w życie przepisy wyraźnie zakazujące lokalizacji tego typu przedsięwzięć w pobliżu gospodarstw i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Nie ma też regulacji prawnych określających dopuszczalną ilość substancji zapachowych trafiających do otoczenia, ale nietrudno się domyślić, z czym musieliby się zmierzyć mieszkańcy Trzcińca i innych miejscowości na naszym terenie, które zagrożone są wybudowaniem tam chlewni czy kurzej fermy. Miejmy nadzieję, że stosowne służby skutecznie to uniemożliwią.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…