pultuszczak

Facebook


Nie darują im koszar!

2018-10-10 2:28:40

Mamy koniec kadencji samorządu i czas podsumowań. Nic dziwnego, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej, wracano do kilku kontrowersyjnych tematów. Andrzej Wydra poruszył sprawę umorzenia podatku Wspólnocie Polskiej, co z kolei wywołało równie temat zakupu zrujnowanego budynku koszarowego przy al. Tysiąclecia

Przewodniczący Rady wrócił do tematu umorzenia Wspólnocie Polskiej opłaty za wieczyste użytkowanie. Przypomnijmy, że było to punktem zapalnym w dyskusji toczącej się między Gajda med a władzami miasta. Pełniąca obowiązki burmistrza Pułtuska Dorota Subda wyjaśniała wtedy w oficjalnym oświadczeniu, że:
W dniu 26 kwietnia 2018 r. Gmina Pułtusk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Zarząd Krajowy (właściciel Domu Polonii w Pułtusku) zawarły porozumienie, którego przedmiotem było ustanowienie służebności przesyłu na działce Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie na rzecz PWiK Sp. z o.o. związanej z eksploatacją sieci wodociągowej, kabli energetycznych i sygnalizacyjnych oraz urządzeń do przesyłu wody i energii. Ponadto porozumienie zawierało rozwiązanie kwestii roszczeń finansowych Stowarzyszenia wobec PWiK Sp. z o.o. i Gminy z tytułu bezumownego korzystania z części działki, na której usytuowane są 4 studnie głębinowe zaopatrujące gminę Pułtusk w wodę oraz roszczeń Gminy wobec Stowarzyszenia wynikających z zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wokół zamku.
Oficjalne stanowisko w tej sprawie zajął nawet minister środowiska Henryk Kolwalczyk, tłumacząc szczegółowo, jak do podpisania takiego porozumienia doszło. Skąd więc wątpliwości przewodniczącego Rady Miejskiej? Andrzej Wydra zakwestionował słowa Doroty Subdy z jej oświadczenia, że projekt porozumienia między gminą Pułtusk a Wspólnotą Polską był przedstawiony Radzie, zaopiniowany i zyskał całkowitą aprobatę. Radny stwierdził, że odnosił się do porozumienia bardzo krytycznie i pytał, czy było konsultowane z prawnikiem. Sześciu radnych wstrzymało się od głosu, więc opinia Rady nie była jednoznacznie pozytywna. Zdaniem Andrzeja Wydry, dokument był niekompletny, nie zawierał kwoty umorzenia, stanowił tylko intencję porozumienia bez konkretów. Tymczasem jak twierdzi, jego zawarcie odbyło się ze szkodą dla gminy, nie zabezpieczyło jej interesów, a samorząd „stracił” 400 tys. Czy umorzenie zastosowano zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale Rady Miejskiej z 2015 roku, za jaki okres, w jakiej wysokości, czy było to umorzenie częściowe czy całkowite i czego dotyczył wniosek Wspólnoty Polskiej – pytał radny.
Wywołało to polemikę i powrót do sprawy kontrowersyjnego zakupu budynku koszarowego przy al. Tysiąclecia. Radny PiS Bogdan Pieńkos ostro odpowiedział Andrzejowi Wydrze, że on i jego partyjni koledzy głosowali za zakupem koszar, budynek teraz stoi, niszczeje i tu gmina poniosła ogromne straty. To jest sprawa do wyjaśnienia również z perspektywy pracy zespołu negocjacyjnego, w którego skład wchodzili również radni. Z kolei radny Sławomir Krysiak wrócił do tematu sprzedaży koszar. Wtedy gdy opuściło je wojsko i budynki były jeszcze w dobrym stanie, miasto prowadziło rozmowy z ówczesnym starostą pułtuskim (PSL) jako przedstawicielem Skarbu Państwa w sprawie przejęcia obiektów. Skończyły się fiaskiem i to nie miasto ale sterowana przez władze państwowe Agencja Mienia Wojskowego sprzedała prywatnemu właścicielowi koszary, które potem przez lata ulegały dewastacji.
Wracając do tematu umorzenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wokół Domu Polonii a więc ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów parku, na którego utrzymanie gmina nie ponosi nakładów, to zgodnie z informacją Doroty Subdy, umorzenie było częściowe, dotyczyło lat
2012 – 2016. Brana była pod uwagę oczywiście trudna sytuacja materialna Domu Polonii, który wcześniej przynosił straty, jego działalność na rzecz wracających do kraju Polaków i mieszkańców Pułtuska.

Zdjęcie: Zdjęcie z lotu ptaka pokazuje stan budynku koszarowego zakupionego przez gminę. Opublikowano je na forum internetowym poświęconym naszemu miastu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *