pultuszczak

Facebook


Nie chcą e – dzienników?

2020-01-10 11:24:10

Zainteresowanie tylko w Czwórce

Swego czasu, kiedy mój syn był jeszcze w wieku szkolnym, miałam szansę przetestować tak zwanego librusa czyli elektroniczny dziennik szkolny. Po zalogowaniu się na konto ucznia, można było nie tylko sprawdzić oceny i obecności, ale również skontaktować się z wychowawcą i innymi nauczycielami. Elektroniczny dziennik to dobre rozwiązanie, jak to się mówi, na miarę czasów, pod warunkiem jednak, że jest uzupełniany na bieżąco, a z tym może być pewien problem. W praktyce bowiem każdy nauczyciel powinien mieć dostęp do komputera w trakcie zajęć danego dnia, wpisywać oceny i nieobecności.
Interpelację w sprawie wprowadzenia dzienników elektronicznych w szkołach gminy Pułtusk zgłosił radny Michał Górecki.
– Nie trzeba uzasadniać faktu, iż bez wątpienia ułatwiłoby to rodzicom, którzy bardzo często pracują poza terenem naszej gminy, sprawdzenie postępów swoich pociech – napisał radny.
Z odpowiedzi burmistrza dowiadujemy się, że jak wskazują dyrektorzy szkół, podstawowym problemem prawidłowego i skutecznego prowadzenia e – dziennika jest zapewnienie nauczycielom stałego dostępu do komputera i internetu. Konieczne jest wyposażenie nauczycieli w laptopy, aby prowadzenie komunikacji między nimi a rodzicami osiągnęło zamierzony cel, a wprowadzone dane były aktualne i wiarygodne.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku, w której jest największe zainteresowanie e – dziennikiem, zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 45 salach lekcyjnych. W szesnastu salach znajdują się komputery, a do końca tego roku szkolnego ma ich być 21. Zatem do wyposażenia w komputery pozostaje jeszcze 24 sale lekcyjne. W pozostałych szkołach należy również wymienić przestarzały sprzęt komputerowy, zapewnić stały i niezawodny dostęp do internetu w każdej sali lekcyjnej.
Burmistrz informuje, że gmina Pułtusk podjęła działania, których celem jest zapewnienie placówkom dostępu do szybkiego internetu. Operator telekomunikacyjny IT PARTNERS TELCO został beneficjentem projektu w ramach programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Zaplanował podłączenie do nowoczesnej sieci szerokopasmowej jednostki znajdujące się na terenie konkursowym – między innymi te w gminie Pułtusk.
Tymczasem z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że pułtuskie szkoły wycofały się z prowadzenia e -dziennika ze względu na małe zainteresowanie ze strony rodziców tą formą komunikacji. Z rozmów indywidualnych w czasie zebrań z wychowawcami klas wynika, że prowadzeniem takiego dziennika zainteresowani są jedynie rodzice i nauczyciele z jednej szkoły – pułtuskiej Czwórki oraz jedna osoba w pułtuskiej Jedynce. Najwyraźniej ludzie bardziej cenią sobie bezpośredni kontakt z nauczycielami i wychowawcą albo nie są jeszcze przekonani do wiarygodności e – dziennika, który, jak już wyżej pisaliśmy, działa właściwie tylko wtedy, gdy jest na bieżąco uzupełniany.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *