pultuszczak

Facebook
NASZA SZKOŁA CIESZY SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM

2022-10-05 2:20:24

ZSZ im. Jana Ruszkowskiego wszedł w rok jubileuszowy, dokładnie to w podwójny. Minęło 75 lat od powstania Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, której dorobek oraz dziedzictwo stało się fundamentem szkoły, a 60 lat temu placówka weszła w nowy rozdział – w 1963 r. rozpoczęły się zajęcia w nowej siedzibie, przy alei Tysiąclecia 12

Z tej też okazji uhonorowano szczególnie zasłużone nauczycielki RUSZKOWSKIEGO, panie: Irenę Łapińską – Siarkiewicz i Jolantę Grzybowską, którą to reprezentowała na spotkaniu córka Anna.

– Panie pozostawiły po sobie spuściznę, która stała się fundamentem tej szkoły, spuściznę, na której wyrosło dobre imię ZSZ im. Jana Ruszkowskiego, spuściznę, która wymaga nie tylko zachowania, ale również pomnażania – powiedziała dyr. Anna Kmiołek – Gizara.Krzysztof Łachmański, absolwent szkoły, zaprezentował biografię jubilatki Ireny Łapińskiej – Siarkiewicz, polonistki. Padły tu piękne słowa, jak te, że pani profesor “z sukcesem prowadziła koła zainteresowań żywego słowa i koła polonistyczne, inspirowała nauczycieli do samokształcenia zawodowego i nowatorstwa pedagogicznego, była wzorem, konsultantem i opiekunem, a w pewnym sensie i opoką dla nauczycieli rozpoczynających pracę”. A oto opinia jednego z dyrektorów szkoły, cytuję: “Jest wzorem osobowości nauczyciela i wybitną indywidualnością pedagogiczną, działaczką kulturalno-oświatową i społeczną”. To dla mnie wielki zaszczyt spotkać panią na swojej drodze.

A oto i słowa dotyczące biografii drugiej z jubilatek, również nauczycielki języka polskiego, działaczki społeczną, Jolanty Grzybowskiej. – Pani Jolanta Grzybowska to nauczycielka, której praca była bardzo wysoko oceniana w środowisku szkolnym i lokalnym. Kilka lat kierowała pracą zespołu przedmiotów humanistycznych, prowadziła koło polonistyczne. Z inicjatywy i pod kierownictwem pani Jolanty były organizowane szkolne konkursy recytatorskie, polskiej prozy i poezji współczesnej. Wyjeżdżała jako opiekunka na kolonie i obozy OHP. Jako emerytowana nauczycielka przez 15 lat prowadziła koło nauczycieli i pracowników oświaty członków ZNP w Pułtusku, organizując spotkania i wyjazdy. Jednoczyła nauczycieli pułtuskich szkół.

W stronę obu pań popłynęło wiele serdecznych słów, tych dotyczących pracy na niwie szkoły, jak i tych związanych z ich indywidualnością i osobowością, z PIĘKNEM CZŁOWIEKA, jak zauważył ks. inf. Wiesław Kosek. Dużo zdrowia i szczęścia życzyli swoim nauczycielkom ich wychowankowie, niezawodni, jak powiedziała profesor Irena Łapińska – Siarkiewicz, której wypowiedzi słuchano z wielkim zainteresowaniem.

Spotkaniu jubileuszowi w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego towarzyszyła stosowna część artystyczna w wykonaniu młodzieży.

GMD

Irena Łapińska – Siarkiewicz


                                                        Jolantę Grzybowską reprezentowała córka Anna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *