pultuszczak

Facebook


Nasza obwodnica w trakcie

2020-09-23 11:56:41

Najnowsze informacje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

W listopadzie 2017 roku, GDDKIA podpisała umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawcą dokumentacji jest Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Wartość zadania wynosi 3,3 mln zł, a czas realizacji to 28 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do października 2020 r.)

Zadaniem projektanta jest opracowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg przyszłej obwodnicy, z elementami koncepcji programowej oraz materiały do uzyskania decyzji środowiskowej.

Przebieg i parametry techniczne obwodnicy

W czerwcu 2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu 1. Nowa trasa w ciągu DK61 o łącznej długości ok. 17 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57, wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi ruchu głównego przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica wyprowadzi przede wszystkim uciążliwy tranzyt z miasta. Średni dobowy ruch na przejściu przez Pułtusk wynosi ok. 18 tys. pojazdów na dobę.

Planowany harmonogram realizacji:

– 2020 r. – ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj”

– 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

– 2022-2025 – planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *