pultuszczak

Facebook
NASZA NAREW u WÓD POLSKICH

2022-11-03 1:20:19

Tematem rozmów był obecny stan rozlewisk doliny dolnej Narwi oraz jej dopływów

21 października, w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Nasza Narew, przybyłych na zaproszenie prezesa Wód Polskich. W spotkaniu uczestniczyli Stanisław Wasilewski- prezes S.N.N., Krzysztof Zawadzki  – hydrolog współpracujący i doradzający stowarzyszeniu w sprawach hydrotechnicznych oraz prac bagrowniczych. Ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w rozmowach uczestniczyli  Janusz Wrona wiceprezes PGW Wody Polskie oraz Zimowit Ziemiecki dyrektor d/s rybactwa.

Tematem rozmów był obecny stan rozlewisk doliny dolnej Narwi oraz jej dopływów,  a są to – w powiecie pułtuskim – rzeki  Pokrzywniczka, Prut i Niestępówka, które uległy całkowitej eutrofizacji (to proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, skutkujący wzrostem żyzności wód.  Skutkiem eutrofizacji są zmiany właściwości wody polegające na: – występowanie intensywnego zapachu i zabarwienia; – pojawienie się mętności wody; – dużych wahaniach stężenia tlenu i odczynu pH w warstwie górnej; – powstawanie warunków beztlenowych w głębszych warstwach – dop red.), przez co ryby utraciły swoje stałe miejsca tarliskowe.

Poza tym dopływy rzeki Narew, które jak najprędzej trzeba odmulić i pogłębić, stanowiły stały dopływ dobrze natlenionej wody, w której we właściwych warunkach rozwijał się narybek wielu gatunków ryb słodkowodnych. W wymienionych przeze mnie dopływach mieliśmy jeszcze w latach 80-90 – tych słodkowodnego dorsza czyli miętusa, a także  piskorza, kozę,kiełbia długowąsego i śliza, które teraz spotyka się sporadycznie. Jeżeli stworzy się odpowiednie warunki, ryby te bardzo szybko się odrodzą i przywrócą piękno mazowieckiej przyrodzie. 

Rozmowy toczyły się w bardzo przyjaznej atmosferze i otrzymaliśmy zapewnienie  od przedstawicieli Wód Polskich, że nasze uwagi i prośba o podjęcie działań, wraz z zaplanowaniem budżetu na rok 2023, zostaną przedstawione prezesowi Wód Polskich oraz Ministerstwu Infrastruktury.

Stanisław Wasilewski-prezes S.N.N

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *