pultuszczak

Facebook


Nasza gmina może zrobić dużo więcej

2018-10-19 1:14:16

Cezary Wojciechowski, kandydat na wójta GMINY GZY, o sobie i o swojej GMINIE

W roku 1981 ukończyłem Technikum Rolnicze w Gołotczyźnie z wyróżnieniem. Przez trzy ostatnie lata nauki brałem udział w olimpiadach z zakresu wiedzy rolniczej, dostając się przeważnie do finału. Po zakończeniu szkoły również brałem udział w olimpiadach wiedzy i umiejętności rolniczych, zostając ich finalistą. Pomimo złożenia dokumentów na uczelnię SGGW w Warszawie, nie mogłem podjąć nauki, ponieważ musiałem zająć się gospodarstwem rodziców, ze względu na ich stan zdrowia po wypadku samochodowym. Doświadczenie zawodowe zdobyłem prowadząc najpierw gospodarstwa rodziców. Od 1988 r., po zawarciu związku małżeńskiego, wspólnie z żoną prowadziliśmy dwa gospodarstwa rolne. Przez lata pracy powiększyliśmy areał gospodarstw dwukrotnie. Korzystaliśmy również z funduszy europejskich na zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego.
Po raz pierwszy z pracą nieodpłatną na rzecz społeczeństwa zetknąłem się w swojej rodzinnej gminie, gdy kierownik Gminnej Służby Rolnej zaproponował mi pełnienie funkcji społecznego agronoma. Sprawując tę funkcję, dzieliłem się z rolnikami wiedzą na temat nowoczesnych technologii uprawy roślin. Za swoją działalność zostałem uhonorowany odznaczeniem Zasłużony Pracownik Rolnictwa. W roku 1994 zostałem po raz pierwszy wybrany na radnego gminy Gzy. W 1996 r. zostałem przewodniczącym Rady Gminy Gzy. Ponownie zostałem wybrany do Rady Gminy Gzy w 2002 r. i stanąłem na jej czele jako przewodniczący. Moim zdaniem była to jedyna kadencja Rady, w której udało się przełamać wielką niemoc i wykonać wiele inwestycji dla społeczności gminy, ściągając środki z funduszy unijnych. Były to kluczowe inwestycje dla naszego społeczeństwa – wybudowano pełnowymiarową halę sportową przy PG w Gzach. Położono asfalt na drogi gminne: Gzy – Ołdaki 2 km, Skaszewo – Dziarno – 1 km, Słończewo – Dziarno – 3 km, Grochy Imbrzyki – Osiek – 2 km, Kozłówka – Pękowo – 2 km, Gotardy – 1 km, Stare Grochy – Mierzeniec – 1 km. Wybudowano oraz współfinansowano realizację drogi powiatowej Skaszewo – Borza – 3,5 km. Powstało również Gminne Centrum Informacji. Do najważniejszych inwestycji należał remont budynku po byłej szkole, który został zaadoptowany na świetlicę i bibliotekę przy wsparciu z funduszy unijnych w wysokości 80%. Wykonano także remont budynków gminnych, PSP w Skaszewie. Ponadto dokończono rozbudowę sieci wodociągowej o gospodarstwa, które zostały wcześniej pominięte ze względu na wysokie koszty wykonania inwestycji.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy, które prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową w Gzach. Działam, również w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
Na wójta Gminy Gzy zdecydowałem się kandydować przede wszystkim dlatego, żeby przerwać wielką niechęć do podejmowania nowych inicjatyw służących rozwojowi naszej gminy. Wójt gminy stale powtarza, że gmina jest mała i biedna, dlatego pieniędzy na inwestycję nie ma i nie będzie. Środków wystarcza jedynie na utrzymanie urzędu i jednostek organizacyjnych. W budżecie ostatnich dwóch lat wyszedł nawet deficyt, który został pokryty kredytem za zgodą koalicyjnej Rady Gminy. Nie jest to prawdą, ponieważ władze gminy nie próbują występować o środki zewnętrzne. W latach 2007-2013 gminie udało się pozyskać ze środków unijnych jedynie po 9 zł na statystycznego mieszkańca, gdzie inne gminy z terenu powiatu pozyskały w tym samym czasie po nawet ponad 1100 zł. Jeśli zostałbym wójtem, będę chciał udowodnić, że nasza gmina może zrobić dużo więcej, pozyskując środki z funduszy europejskich oraz krajowych. Pomoc w tym zakresie zapewnia Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.
Na spotkaniach wyborczych mówię o swoim i swojego komitetu programie wyborczym, jak i o możliwościach pozyskania środków. Priorytetem są drogi, a mianowicie asfaltowanie dróg gminnych. Ważnym zadaniem jest również kanalizacja gminy, którą to chciałbym rozpocząć od budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ gmina jest głównie o zabudowie kolonijnej, ciężko będzie rozpocząć budowę oczyszczalni ścieków ze względu na duży koszt tego przedsięwzięcia i dość duże zadłużenie gminy. Ważnym zadaniem będzie również dostosowaniem infrastruktury oświatowej do wymogów nowej ustawy oświatowej. Jestem również za wdrożeniem programu ministerstwa środowiska „Czyste powietrze”, gdzie każdy z mieszkańców mógłby uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji swojego domu 53 000 zł.
Widzę potrzebę zorganizowania wolnego czasu młodzieży, jak również aktywizacji seniorów przy pozyskaniu środków rządowych np. organizacja „domów dziennego pobytu”. Wdrożyć pomysł na przyjazny urząd przez przeorganizowanie jego pracy.
Pozyskanie środków na „Koła gospodyń wiejskich” . Opowiadam się za przywróceniem Posterunku Policji w Gzach. Ze środków krajowych można będzie pozyskać środki dla OSP na ich dofinansowanie, a nawet na zakup nowoczesnego samochodu.
Najczęstsze pytania na spotkaniach przedwyborczych: to asfaltowanie dróg gminnych, sprawy szkoły, np. które szkoły mam zamiar zamknąć. Wydaje mi się, że pytania o zamykanie szkół mają podłoże głębsze, a mianowicie niektórzy moi oponenci rozpowszechniają kłamliwe i niesprawdzone informacje, aby mi zaszkodzić w kampanii i pozyskać głosy dla siebie. Nigdy z moich ust nie padła informacja, że jestem zwolennikiem zamykania szkół, a wręcz przeciwnie, jestem za utrzymanie istniejących szkół.
Dużym problemem w naszej gminie, na który zwracają uwagę starsi mieszkańcy, jak i młodzież ze szkół średnich, jest brak komunikacji autobusowej. W kwestii tej odsyłam do programu kandydatów radnych powiatów, którzy widzą potrzebę zorganizowania bezpłatnego transportu z terenu całego powiatu do szkół średnich, z którego to transportu mogliby również korzystać seniorzy.
Będę robił wszystko, aby nasi mieszkańcy nie wstydzili się że zamieszkują w gminie Gzy.
Z poważaniem Cezary Wojciechowski

Komentarze

1 komentarz

  1. Ż p odpowiedz

    super człowiek w końcu porządny Wójt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *