pultuszczak

Facebook

NASZ BÓL JEST WIĘKSZY NIŻ ICH BÓL?

2020-06-24 9:16:06

Matkom, które nigdy nie dowiedziały się, gdzie spoczywają ich synowie. Matkom, które nigdy nie odwiedziły grobów synów z rożnych przyczyn.

Cmentarz radziecki, na którym spoczywa 16 643 żołnierzy, na dalekiej Kościuszki, wyróżniający  się przepiękną glorietą, potocznie nazywany jest RUSKIM. Przed wielu laty, powiedzmy poetycko, tonął w kwiatach, w różach.

Przez władze miasta i młodzież był odwiedzany, z pompą, w dzień wyzwolenia Pułtuska, także 9 maja, w DZIEŃ ZWYCIĘSTWA (zakończenie II wojny światowej). Odwiedzany był też przez krewnych poległych, czasem przybywających  z odległych republik radzieckich, bo miejsce wiecznego spoczynku znaleźli na podkleszewskim cmentarzu  Rosjanie,  Ukraińcy czy Czeczeńcy.Nekropolia błyszczała, dbano o nią – sprzątano, strzyżono trawę, sadzono kwiaty. Młodzież szkół średnich także miała swój udział w jej porządkowaniu.

Płynęły lata. Znowu użyjemy poetyckiego określenia – SPLĄTAŁO SIĘ, ZMIERZCHŁO i bywanie na RUSKIM cmentarzu zaczęto uważać jako NIE NA MIEJSCU. Przyszło  myślenie, że oto czciliśmy pamięć nie bohaterów i nie wyzwolicieli spod niemieckiego okupanta, lecz tych, których bracia w narodzie  stali się naszymi okupantami. I to na długie lata.

W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy cmentarz radziecki. Kwiaty na nim nie rosną, ale trwa jest wystrzyżona, widać, że nad roślinnością czuwa ludzka ręka. Na niektórych z kwater, najczęściej tych opatrzonymi  fotografiami poległych, leżą sztuczne kwiaty, stoją wypalone znicze. Każda z mogił oznaczona jest numerem i gwiazdą w kolorze złota. Gdzieniegdzie rosną samosiejki kwitnącego łubinu.

Słonecznie było i spokojnie. Cicho, chociaż ludzie tam bywają. Nieraz życzliwa ręka położy na bezimienny  grób łąkowe kwiatki. – Szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia, kiedy byłam na cmentarzu. Widziałam na jednym z grobów wiązankę z  żółtych mleczów. Była zwiędła jak ta przyjaźń polsko-radziecka – powiedziała TYGODNIKOWI Jadwiga Kaźmierczak.

Zamykając za sobą cmentarną furtę, jeszcze raz spoglądamy na monumentalną glorietę, nie mogąc się uwolnić od myśli o mogiłach polskich żołnierzy rozsianych po świecie, też często bezimiennych. Czy  MATKI POLKI czuły identyczny ból jak te, których dzieci kryje pułtuska ziemia? WIELKA HISTORIA nie zajmuje się odpowiedzią na takie pytania…

Odpowiedź, kto zajmuje się porządkiem na CMENTARZU ŻOŁNIERZY RADZIECKICH. otrzymaliśmy  od starosty Jana Zalewskiego. Oto ona.

Szanowna Pani Redaktor

W odpowiedzi na Pani  e-mail  informuję, że prace związane z opieką Cmentarza Żołnierzy Radzieckich zostały przekazane do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych w Pułtusku. W/w opieka polega na wykonywaniu prac utrzymaniowych polegających na: koszeniu trawy, pielęgnacji zadrzewienia, sprzątaniu terenu Cmentarza.

W dniu 08.05.2020r.  zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązków utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

W tej sprawie nie mamy kontaktu z  Ambasadą Rosji w naszym kraju.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…