pultuszczak

Facebook


Na ratunek mieszkańcom z Daszyńskiego 72

2020-09-03 3:34:05

Od wielu lat budynek przy ul. Daszyńskiego 72 w czasie nawałnic burzowych był nieustannie zalewany

Kamienica od początku swojego istnienia jest usytuowana w naturalnym zagłębieniu terenu i dlatego zarówno pobliże wysokiej skarpy, jak i niedalekiego coraz obficiej zarastającego starego wąwozu, sprzyjały szybkiemu spiętrzaniu się w tym miejscu wód opadowych. Ostatnie zalanie budynku zdarzyło się pod koniec czerwca br. i przesądziło o tym, że władze gminy zdecydowały o podjęciu szybkich działań interwencyjnych. Przewidziano nie tylko likwidację doraźnych skutków wpływu żywiołu, czyli przeprowadzenie remontu pomieszczeń mieszkalnych na parterze, i roboty naprawcze są w trakcie realizacji, lecz podjęto również daleko idące kroki zapobiegawcze. Z rezerwy kryzysowej budżetu gminy uruchomione zostały środki na oczyszczenie i udrożnienie wąwozu oddzielającego osiedla na Skarpie górnej i dolnej oraz w okolicach stadionu, odmulenie kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Daszyńskiego i błyskawiczne wykonanie z kostki brukowej uliczki od północnego zachodu z właściwym nachyleniem spadowym, wspomagającym odprowadzenie wody wprost do kratek kanalizacji deszczowej. Wybudowano również podwyższony chodnik łączący uliczkę z kamienicą wraz ze stopniami przed wejściem do budynku.

Zabezpieczenia wykonane w ramach działań interwencyjnych sprawdziły się natychmiast. Ostatnie, jeszcze potężniejsze sierpniowe nawałnice już nie spowodowały zalania kamienicy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *