pultuszczak

Facebook

Na przystani pełną parą

2022-02-19 12:15:39

14 stycznia nastąpiło przekazanie placów budowy do realizacji III etapu projektu pn. “Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”. Obecnie, w okolicach przystani przy ulicy Solnej, roboty idą pełną parą. Przypomnijmy, że w tym miejscu powstanie park – jedna z kolejnych czterech nowo urządzonych stref zieleni

Prace mają na celu podkreślenie walorów obszaru parku jako terenu zieleni publicznej oraz punktu widokowego na rzekę, który ma służyć równocześnie jako miejsce organizacji okolicznościowych imprez.

 

Zostanie utrzymana istniejąca oś kompozycyjna na budynek przystani. Przewidziano także aranżację punktu widokowego w najbardziej wysuniętym miejscu w parku na stronę wschodnią, w postaci okazjonalnie montowanej, tymczasowej sceny plenerowej (mobilnej ustawianej w zależności od potrzeb), mającej na celu organizację miejskich eventów plenerowych.

 

Program rekreacyjny przewiduje wzbogacenie istniejącego programu parku o nowe elementy: wyodrębnione miejsce na montaż sceny plenerowej oraz widowni, ścieżki pieszo-rowerowe w nowym układzie funkcjonalno-przestrzennym, instalacja elementów małej architektury, instalacja latarni parkowych, nowe nasadzenia i aranżacja zieleni.

 

Gmina posiada również przygotowany do realizacji projekt placu zabaw z elementami instalacji wodnej. Jednakże nie jest on objęty dofinansowaniem i koszt wykonania gmina musiałaby ponieść z własnego budżetu. Dlatego też, na tym etapie inwestycji zagospodarowania terenu przystani parku przy ul. Solnej, w miejscu zaplanowanego placu zabaw pozostanie rezerwa terenowa umożliwiająca wykonanie wodnego placu zabaw w przyszłości. Sam budynek przystani i część terenu przystani, na którym składowany jest sprzęt wodny, jest przedmiotem odrębnych opracowań, nad którymi równocześnie trwają prace projektowe.

źródło:pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…