pultuszczak

Facebook
Na powiatowych bezpieczniej

2022-11-02 10:20:42
Na drogach powiatowych –  ul. Tartacznej oraz  w Przemiarowie, zostały zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości DP1 oraz odnowione oznakowania poziome o powierzchni ponad 2100 m2 (w tym przejścia dla pieszych m.in. w miejscowościach: Winnica, Pokrzywnica, Obryte, Gzy, Zatory, Bulkowo, Lipniki Stare, Gotardy, Chmielewo, Ciski, Szyszki, Skaszewo Włościańskie, Przemiarowo oraz w Pułtusku i ulice: 1000-lecia, Mickiewicza, Białowiejska, Tartaczna, Jana Pawła II, Kolejowa, Rondo Ofiar Katynia).

W miejscowościach Pokrzywnica i Trzepowo wykonano linie wibracyjno – akustyczne mające na celu spowolnienie prędkości pojazdów w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Ustawiono oraz wymieniono lustra poprawiające widoczność na skrzyżowaniach. W Psarach i Skłudach zamontowano tablice ostrzegające kierujących o ruchu pieszych. Rozpoczęto również usuwanie zakrzaczeń i wysokich traw porastających skraj pasów drogowych. W okresie wiosennym oraz jesiennym przeprowadzono naprawy nawierzchni dróg, w tym tych o nawierzchni naturalnej.

Wszystkie działania zostały sfinansowane z budżetu Powiatu Pułtuskiego w łącznej kwocie 298 318,92 zł.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano kolejne prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym ustawienie wyświetlacza prędkości ul. 1000-lecia.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *