pultuszczak

Facebook


Na podwórku wszystko twoje

2017-09-20 11:01:58

Tak w wielkim skrócie można określić poparte stosownymi przepisami stanowisko Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie skargi jednej z mieszkanek na burmistrza miasta

Chodzi o usunięcie z posesji autorki skargi padłego bezdomnego psa oraz dezynfekcję terenu, o co skarżąca zwróciła się do gminy w lipcu tego roku.  Wtedy to odpowiedzialni za tę działkę pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli jej, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, to właściciel posesji powinien dbać o jej czystość i odpowiednie zabezpieczenie terenu przed osobami trzecimi, stąd odmowa podjęcia czynności.

Mieszkanka nie pozostawiła sprawy bez odpowiedzi, pisząc oficjalną skargę, o której mowa na wstępie. Zarzuciła burmistrzowi: nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego mieszkance gminy, nadmierną dyskryminację autorki we wszystkich sprawach prowadzonych przez burmistrza, przewlekłe działanie i umyślne zamykanie drogi odwoławczej na wniosek wydanym pismem zwyczajnym.

Kobieta z uporem twierdzi, że padłego psa jej podrzucono (sugeruje że może być to celowe działanie, gdyż w procesie cywilnym występuje przeciwko władzom gminy o odszkodowanie), zwierzę nie jest jej własnością, więc nie ma obowiązku utylizowania jego zwłok. Gdy je znalazła na swojej posesji wezwała straż miejską, która wykonała zdjęcia, twierdząc że sprawą powinien się zająć burmistrz. Skarżąca powołuje się też na przykład Lublina, gdzie zgodnie z jej informacjami, to gmina zabiera i utylizuje padłe zwierzęta, nawet z prywatnych posesji, z wyjątkiem dróg publicznych, gdzie obowiązek ten spoczywa na zarządcy.

Radni miejscy większością głosów rozpatrzyli skargę negatywnie, powołując się na art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z tymi zapisami, „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno – sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami, zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki, usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości, usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *