pultuszczak

Facebook

Na naszym rynku rewolucja!

2019-03-07 4:24:31

Wkrótce rusza długo oczekiwana przebudowa drugiej strony ul. Rynek. Inwestycja dofinansowana jest w 80% z Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach zadania “Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych”

Wykonawcą prac jest firma Brukarstwo Paweł Goc z Nasierowa Dolnego koło Gołymina.
Koszt inwestycji to 1 478.344 zł. Okres realizacji, zgodnie z warunkami postępowania przetargowego to marzec – październik 2019 r. Jednak wykonawca poinformował urząd o możliwości skrócenia tego okresu.
Inwestycja planowana była do wykonania już w 2018 r., jednak podjęte prace przygotowawcze związane z monitoringiem i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, w celu jej ewentualnej naprawy pokazały, że stan techniczny kanalizacji deszczowej nie pozwalał na jej dalszą eksploatację. Wyraźnym obrazem tego, co działo się pod powierzchnią drogi, były liczne zapadliska kostki kamiennej.
W związku z tą sytuacją, zlecono wykonanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej. Zakres prac przebudowy ul. Rynek obejmuje: przebudowę kanalizacji deszczowej, likwidację magistrali ciepłowniczej, wykonanie podbudowy, przełożenie i uzupełnienie kostki kamiennej, ustawienie nowych kamiennych krawężników, remont chodników, wycinkę 2 drzew w złym stanie kondycyjnym, zagrażających bezpieczeństwu.
Jednocześnie z przebudowywaną drogą wykonywane będzie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nowe przyłącze ciepłownicze do Domu Polonii.
Prace drogowe mogą powodować czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu firm, sklepów i handlu w obrębie Rynku. Po wykonaniu prac rozważana jest możliwość wprowadzania nowej organizacji ruchu – okrężnego jednostronnego oraz wprowadzanie parkometrów.
Tyle z oficjalnej informacji urzędowej. Na spotkaniu w sprawie tegorocznych imprez miejskich, burmistrz Wojciech Gregorczyk poruszał również temat tej inwestycji. Oczywiście, będzie ona się wiązała z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców, ale łatwej je znosić mając nadzieję na to, że ulica w końcu będzie wyglądała reprezentacyjnie, a przede wszystkim wokół rynku będzie się jeździło naprawdę komfortowo. Po jej zakończeniu planowane jest wprowadzenie kilku z zmian i atrakcji. Oprócz tych wspomnianych wyżej – czyli zmiany organizacji ruchu wokół rynku oraz wprowadzenia parkometrów, burmistrz zapowiedział, że być może da się zorganizować mały punkt gastronomiczny przy wieży ratuszowej, gdzie będzie można wypić kawę i zjeść ciastko. Świetnym pomysłem jest też ustawienie tzw. witacza, czyli tablicy informującej, że odwiedzający centrum Pułtuska wjeżdżają na najdłuższy Rynek w Europie. I tu właśnie pojawiło się pytanie Tygodnika, powtarzane już w kilku poprzednich publikacjach, a dotyczące przeniesienia handlu na jedną stronę rynku, tę przy dzwonnicy. Handlujący spokojnie się tam zmieszczą, zresztą jest już stosowna Uchwała Rady Miejskiej podjęta jeszcze w poprzedniej kadencji, mówiąca o tym, że tylko w wyjątkowych sytuacjach mogą rozkładać swoje kramy przed ratuszem. Tu miały stanąć maszty do flag i tzw. obiekty małej architektury – czyli ławeczki, kwietniki itp.
Burmistrz słusznie zauważył, że przebudowa rynku jest dobrym momentem, by wprowadzić również radykalne zmiany i wreszcie egzekwować zakaz handlu przed ratuszem.
– Ja w ogóle martwię się o przyszłość handlową rynku, bo w momencie kiedy w sierpniu planowane jest otwarcie nowej galerii handlowej, kiedy złożono już wniosek o wydanie warunków zabudowy na kolejną galerię w Koszarach, nie wiem jaka będzie przyszłość tej części handlowej. Chcemy rozwijać targowisko w Grabówcu, by od wiosny targ odbywał się również w soboty, nie tylko w niedziele. Nową organizację targowiska na rynku będziemy wprowadzali po remoncie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…