pultuszczak

Facebook
Na co wydadzą pieniądze?

2022-05-20 6:00:23

 

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie pułtuskim dofinansowane zostaną w sumie 33 projektów kwotą 387,3 tys. zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie pułtuskim dofinansowane zostaną 2 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 44 tys. zł. Dofinansowane zostały:

rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowościach Świercze i Strzegocin – 11,5 tys. zł;

rozwój elektromobilności na terenie gminy Pułtusk w tym zakup pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 32,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy. W powiecie pułtuskim pomoc trafi na zakup zielonych wiat przystankowych w gminie Pułtusk. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 55,4 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie pułtuskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 30 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 287,7 tys. zł.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje, na których realizację często w budżetach gmin brakuje już środków. Dlatego w tym roku pomoc od samorządu Mazowsza otrzymają aż 1172 projekty z całego Mazowsza. Dzięki temu w tych małych społecznościach lokalnych powstaną place zabaw, siłownie plenerowe czy wyremontowane zostaną świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Dofinansowane zostały:

budowa altanki w sołectwie Żebry Falbogi – 10 tys. zł;

zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Przewodowo Parcele – 10 tys. zł;

wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu w sołectwie Łady – 2,8 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski – 10 tys. zł;

modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Zambski Stare – 10 tys. zł;

renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w sołectwie Ciółkowo Nowe – 10 tys. zł;

ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe – 10 tys. zł;

zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek – 10 tys. zł;

dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Kępiaste – 10 tys. zł;

dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Świeszewo – 10 tys. zł;

dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Zaborze – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pobyłkowie Dużym – 10 tys. zł;

zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Obręb – 10 tys. zł;

zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Dzbanice – 10 tys. zł;

dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Pomocnia – 10 tys. zł;

zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponikiew – 10 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Gnojno – 10 tys. zł;

renowacja mogiły wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Jeżewo – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie – 10 tys. zł;

budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Skoroszki – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Kamionna – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Nowe Bulkowo – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Skorosze – 10 tys. zł;

zagospodarowanie działki gminnej w Glinicach Wielkich – 10 tys. zł;

urządzenie placu zabaw w miejscowości Cieńsza – 10 tys. zł;

dostawa i montaż klimatyzatorów z funkcją grzanie – chłodzenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki – 8,5 tys. zł;

doposażenie placu zabaw w miejscowości Gładczyn – 10 tys. zł;

wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pniewo – Kolonia – 9,9 tys. zł;

wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Kruczy Borek – 6,3 tys. zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *