pultuszczak

Facebook


Myślę o Ojczyźnie

2018-03-08 12:13:27

Kiedy myślę o Ojczyźnie – pod takim hasłem, w Bibliotece Pedagogicznej, odbył się konkurs recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych. – Jego nadrzędnym celem było rozwijanie postaw patriotycznych u młodych odbiorców rodzimej poezji – powiedziała kierowniczka BP Izabela Kosiorek. Ów konkurs to piękne uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Do recytatorskich zmagań stanęło 26 uczniów w dwu kategoriach – 13 z klas IV-V i tyle samo z klas VI-VII. Najlepszych recytatorów wystawiły szkoły z Gzowa, Przewodowa Poduchownego, Błędostowie, Płocochowie, Skaszewa Włościańskiego, Nowego Niestępowa, Strzegocina, z PSP 3 w Pułtusku, z ZS 2 w Pułtusku i pułtuskiego SOSW.
Recytacje, oceniane przez dyrektorkę MCKiS Izabelę Sosnowicz – Ptak, nauczycielkę biblioteczną Dorotę Karkowską i redaktorkę TP Grażynę M. Dzierżanowską wzbudziły wśród zebranych wiele emocji – były wzruszające, poruszające w odbiorcach najczulsze struny. Wywołane były i doborem wierszy, i treściami związanymi z bolesną przeszłością Polski, także z talentem interpretacyjnym występujących.
W pierwszej kategorii pierwsze miejsce przypadło Annie Wiśniewskiej („Dom narodzin Norwida”) z ZS 2 (nauczycielka Mariola Sobieska), drugie Annie Jaworskiej („Matejko”), również z ZS 2 (nauczycielka Mariola Sobieska), trzecie Julii Grabowskiej („Tu wszędzie Polska”) z Przewodowa Poduchownego (Lidia Lachowska), wyróżnienia otrzymali: Kacper Włodarczyk („Widok”) z PSP 3 (Izabela Trzcińska) i Dominika Jaskulska („Twój dom”) z PSP w Płocochowie (Aleksandra Sklepińska).
W kategorii drugiej, uczniów klas starszych, pierwsze miejsce zdobył Jakub Kusak („Koncert Jankiela”) z PSP w Płocochowie ( fenomenalna interpretacja pozostająca w pamięci), nauczycielka Aleksandra Sklepińska, drugie Amelia Sitkowska („Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”) z ZS 2 (Renata Markiewicz), trzecie Marcie Malickiej („Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”) z Przewodowa poduchownego (Lidia Lachowska) i Annie Mroziewicz („List do matki”) z ZS 2 (Renata Markiewicz), wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Wilczyńska („Tu wszędzie Polska”) z PSP w Gzowie (Joanna Banasiak), Jan Więckowski („Tu wszędzie Polska”) z PSP w Strzegocinie (Anna Skorupska) i Milena Prus („Piękna jest nasza ziemia”) z SOSW (Monika Izbicka).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *