pultuszczak
Most przy II Wygonie uszkodzony

2023-05-09 9:41:28

Jak informuje Urząd Miejski, z powodu uszkodzeń powstałych podczas przejazdu pojazdu o masie całkowitej znacznie przekraczającej 2,5 tony, został wyłączony ruch samochodowy na moście w ciągu ul. Wygon II. Urząd Miejski zleci ocenę stanu technicznego i wskazanie możliwości naprawy powstałych uszkodzeń. Przeprawa mostowa jest dostępna tylko dla ruchu pieszych.
Dodajmy, że na etapie końcowych uzgodnień znajduje się projekt całkowitej przebudowy mostu. Nowo projektowany most będzie posiadał dwukierunkową jezdnię o łącznej szerokości 5,5 m i oddzielny ciąg pieszo – rowerowy.

źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *