pultuszczak

Facebook


Monitoring postępuje

2020-07-24 9:55:33

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego informuje, że podjęto decyzję o o zainstalowaniu 30 kolejnych nowych kamer, które będą pracowały w sieci kompleksowego videomonitoringu pakietowego, gwarantującego stabilną, niezawodną pracę w połączeniu z krystalicznie czystym obrazem, rejestrowanym zarówno w dzień, jak i w nocy.

Główne ciągi monitorowania przewidziano w niżej wymienionych miejscach: park przy ul. Widok, park Narutowicza przy ul. 3 Maja, ul. Romualda Traugutta, park w pobliżu pasażu Krzysztofa Klenczona, ul. Rynek, ul. Tysiąclecia 2A, bulwary za Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1.
Obecnie nowy monitoring został już zainstalowany na terenie parku wzdłuż pasażu Krzysztofa Klenczona i na bulwarach za Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1. Trwają prace przygotowawcze do zainstalowania kamer w pozostałych przewidzianych w projekcie miejscach, w pierwszej kolejności na dawnym budynku koszarowym przy ulicy Tysiąclecia 2A oraz w obrębie parków Narutowicza i przy ulicy Widok.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *