pultuszczak

Facebook


Moda czy konieczność?

2017-01-12 11:19:48

Zawodowcy przyszłości – powiatowy projekt edukacyjny w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego (526 uczniów i słuchaczy;22 oddziały;) w b.r. szk. 16 uczniów uzyskało stypendia z Urzędu Marszałkowskiego, a 20 ze Starostwa Powiatowego; w rankingu techników 2016 w woj. mazowieckiego; także w ogólnopolskich), którego koordynatorkami są Anna Świerczewska i Dorota Sobocińska – właśnie miał swoją inaugurację

Początek spotkania to spicz dyrektora Zespołu Jarosława Druchniaka, który to przedstawił szkołę jako placówkę „kształcącą profesjonalistów, łączącą wieloletnią tradycję z nowoczesnością”. Powiedział: – Nasza szkoła kształci specjalistów różnych zawodów. O wysokim poziomie kształcenia w Technikum nr 1 świadczą zarówno wyniki maturalne jak i zdawalność egzaminów zawodowych naszych uczniów. Ponadto ogromnym sukcesem dla szkoły są stypendyści Urzędu Marszałkowskiego, uzdolnieni uczniowie pragnący realizować indywidualne projekty.
A projekt edukacyjny Zawodowcy przyszłości? – Efekty naszego projektu – objaśniła Anna Świerczewska – to przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i uczniów, zapoznanie z innowacyjnymi metodami nauczania, zainspirowanie uczniów do samodzielnego kształcenia zawodowego, promocja szkoły w środowisku lokalnym, a także integracja środowiska szkolnego ze szkołami, instytucjami i przedsiębiorstwami.
Do licznej grupy stypendystów (autorów ciekawych projektów) oraz przedstawicieli szkół, przedsiębiorstw i instytucji współpracujących w ramach przedsięwzięcia Zawodowcy Przeszłości zwrócił się, z ciekawym wykładem, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Janusz Borzyński. Zainaugurowany projekt nazwał zacnym. – Chciałbym z państwem podzielić się kilkoma uwagami na temat Zawodowcy przyszłości a przyszłość dla zawodowców. Czy to jest moda, czy konieczność? Kim dla gospodarki jest zawodowiec, dobrze wyszkolony, wyposażony w wiedzę, w umiejętności praktyczne – pytał prelegent. I odpowiadał: – To młody człowiek, który odpowiada na zapotrzebowanie pracodawców – tak krajowych, jak i zagranicznych. Ale czy opłaca się ich, zawodowców, szkolić, czy kupować?
Janusz Borzyński odniósł się również do niechlubnej przeszłości w kwestii kształcenia zawodowego, do czasów, kiedy to szkoły zawodowe były traktowane po macoszemu. – Nienaturalną rzeczą było, iż w Polsce aż 80% uczniów wybierało kształcenie ogólne, gdzie w Niemczech 70% wybierało naukę zawodu, a 30% kształcenie ogólne. A w Szwajcarii aż 80% młodzieży wybierało kształcenie zawodowe, a jedynie 20% szukało kształcenia ogólnego.
Na szczęście idzie ku dobremu, czyli odtworzeniu szkolnictwa zawodowego. Janusz Borzyński: – Zachwycamy się gospodarką Japonii, a tam, podobnie jak w Czechach i od niedawna w Polsce ograniczane są studia ogólne, humanistyczne na rzecz kształcenia zawodowego. A to cenne, jako że szkoła im. Ruszkowskiego współpracuje z Polsko-Japońską Szkołą Komputerową. A zawodowcy potrzebni od zaraz – po zawodówkach i technikach. Brakuje 400 tysięcy osób z wykształceniem zawodowym.
Kształcenie dualne o długich tradycjach w Polsce, to jak podał szef pułtuskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, może wpłynąć na zmniejszenie deficytu zawodowców w kraju: wiedza zdobywana w szkole – praktyka w zakładzie. W ten sposób można wykształcić idealnego wręcz zawodowca. Z jedną uwagą: trzeba mocno zorientować uczniów – już w podstawówce – w zdobywaniu umiejętności przydatnych na rynku pracy. Pułtuscy uczniowie praktykę zawodową zdobywają m.in. w MARDOM-ie.
O MARDOM-ie (32-letniej firmie rodzinnej Jana i Barbary Walaszków) oraz i inicjatywach związanych z rynkiem pracy interesująco mówiła Joanna Groszkowska. Firma produkuje meble dla IKEA, a najbardziej znane wśród odbiorców na świecie to łóżeczka dla juniorów – flagowa KURA. O nowoczesnym zawodzie stolarza (film) opowiedział założyciel firmy. – Na filmie widzieliśmy naszych absolwentów – zauważył z satysfakcją Jarosław Druchniak.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *