pultuszczak
Mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Pułtusku

2023-01-13 5:20:02

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że przy współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Pułtusku, które użyczyło teren przy ul. Mickiewicza 36 w Pułtusku, zainstalowana została mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Dzięki stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są na mapie  Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne: „Jakość powietrza w Polsce”. Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Dodatkowo, na stronie internetowej https://pultusk.pl/, dodana została zakładka z logo GIOŚ, która przekierowuje do bieżących danych pomiarowych.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *