pultuszczak

Facebook

Mniej sklepów mniej picia?

2018-06-08 10:35:03

Na czerwcową sesję Rady Miejskiej przygotowano projekt uchwały zmieniającej liczbę punktów sprzedaży alkoholu w gminie Pułtusk. Chodzi oczywiście o to, by było ich mniej

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że w postanowieniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazano zasadność ograniczenia dostępności alkoholu poprzez zmniejszenie liczby punktów sprzedaży. Potrzeba ta wynika z nasilenia się problemów alkoholowych i mniejszej liczby mieszkańców przypadającej na ilość istniejących w naszej gminie punktów sprzedaży napojów procentowych. W związku z tym zmniejsza się ich liczbę o 6, z 232 na 226. Zmniejszenie to dotyczy głownie punktów, w których dostępne są alkohole wysokoprocentowe, przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Zgodnie z nowym projektem uchwały, ustala się, że na terenie gminy może być maksymalnie:
90 punktów sprzedaży alkoholu do 4,5% oraz piwa,
68 punktów sprzedaży alkoholu o 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa,
68 punktów sprzedaży alkoholu o zawartości powyżej 18%.
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu jego spożycia to 50. Punkt sprzedaży trunków nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od granicy terenów szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.
Czy to rozwiąże problem? Na pewno nie, choć każdy krok w kierunku ograniczenia dostępności alkoholu jest ważny i potrzebny. Można je kupić wszędzie, nawet w małej miejscowości gdzie jest sklep spożywczy czy stacja paliw. Taka dostępność kusi jeszcze bardziej, sięga się po coś, co jest na wyciągnięcie ręki. Ograniczenie ilości punktów sprzedaży alkoholu to także gest w stronę tych, którzy muszą znosić krzyki, wyzwiska, libacje, odbywające się często na ławkach czy w krzaczkach pod takimi sklepami.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…