pultuszczak

Facebook

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

2022-07-13 4:10:00

Udział wicepremiera Henryka Kowalczyka w IV Mazowieckim Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich w Górznie.

2 lipca, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wziął udział w Kongresie, który odbył się w Górznie koło Garwolina. W programie wydarzenia znalazły się: prelekcje i panele tematyczne; występy zespołów ludowych; prezentacja popisowych potraw, lokalnych smakołyków oraz rękodzieła ludowego Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).

Wicepremier Kowalczyk podziękował kołom za ich cenny wkład w podtrzymywanie dziedzictwa kulinarnego i kulturalnego. Podkreślił rolę KGW w podtrzymywaniu tradycji i scalaniu życia społecznego mieszkańców wsi.

W trakcie kongresu nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu dla KGW “Bitwa Regionów” powiatu garwolińskiego. Trzy pierwsze miejsca zajęły następujące potrawy: 1 miejsce – polędwiczka wieprzowa, KGW w Melanowie; 2 miejsce – pyzy, KGW w Kawęczynie; 3 miejsce – golonka w piwie, KGW w Stefanowie.

Gala wręczenia nagrody im. Oskara Kolberga z udziałem wicepremiera Henryka Kowalczyka.

6 lipca, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala 47. Nagrody im. Oskara Kolberga “Za zasługi dla kultury ludowej”. Śpiewaczce i twórczyni ludowej Elżbiecie Kaszni z Kurpi Zielonych oraz Regionalnemu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego z Myszyńca nagrody wręczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych.

Od 7 lipca można składać wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych w ramach działania Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej finansowanego z PROW 2014–2020. W tym naborze zakres usług objętych wsparciem został rozszerzony – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 19 sierpnia.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania będą mogły skorzystać: osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych będzie to 65 proc. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomniała, że w trwającym naborze wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw można uzyskać do 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Dotychczas ARiMR zarejestrowała 1590 wniosków, na kwotę 95,4 mln zł.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia, powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach. 80 proc. kwoty rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a pozostałe 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski o dofinansowanie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Ubezpieczenie społeczne rolników na korzystniejszych zasadach.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, której przepisy weszły w życie 15 czerwca br., wnosi wiele korzystnych dla rolników zmian: pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury, służba wojskowa wliczana do kwoty emerytury, skrócenie okresu umowy dzierżawy dla rolników-rencistów, rozszerzony katalog ubezpieczonych, rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników-emerytów, turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

więcej na www.minrol.gov.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…