pultuszczak

Facebook
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

2022-05-04 12:55:38

DOPŁATY DO  NAWOZÓW
Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka – od 25 kwietnia można już składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które kupili między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r.

Przypominamy, że wysokość wsparcia to 500 zł na hektar upraw rolnych i 250 zł na hektar łąk i pastwisk – nie więcej niż 50 hektarów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i więcej informacji można znaleźć na: http://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna

 

Pomoc dla producentów jabłek

Do 28 kwietnia zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” mogły zgłosić swój udział do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast sadownicy mogą składać wnioski o pomoc do 30 czerwca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało krajowe przepisy wdrażające mechanizm pomocy w związku z utrzymującymi się niskimi cenami jabłek deserowych na rynku krajowym. Niskie ceny jabłek deserowych na rynku krajowym to skutek wprowadzenia przez władze białoruskie zakazu przywozu produktów rolnych z państw UE oraz wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Sadownikom pomoc będzie udzielana w formie stawki ryczałtowej w wysokości 30 groszy za kg skierowanej do producentów jabłek, którzy zdecydują się sprzedać jabłka deserowe do zakładów przetwórczych znajdujących się w wykazie prowadzonym przez prezesa ARiMR.

Do oferowanej pomocy kwalifikować się będą wyłącznie jabłka deserowe, tj. spełniające minimalne wymagania jakości handlowej dla klasy II. Maksymalna ilość jabłek, która w ramach mechanizmu objęta zostanie pomocą, wyniesie 200 tys. ton.

Szczegóły na: http://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-jablek—sprawdz-warunki-uczestnictwa-w-mechanizmie

 

Wideorozmowa z ministrem ds. rolnictwa Ukrainy

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał 26 kwietnia z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. W wideokonferencji uczestniczyli także sekretarz stanu Rafał Romanowski oraz główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Było to już drugie spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w tym miesiącu. Duża intensywność kontaktów pozwala na bieżące omawianie spraw istotnych z punktu współpracy dwustronnej oraz w zakresie wsparcia sektora rolnego Ukrainy w warunkach rosyjskiej agresji.

Omówiono techniczne aspekty współpracy, w tym dotyczące spraw weterynaryjnych oraz ułatwień w przewozie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do UE i krajów trzecich. Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę, że instrumentem, który może się przyczynić do rozwoju wzajemnie korzystnych kontaktów gospodarczych, jest memorandum między Polską i Ukrainą o zacieśnianiu współpracy w sektorze kolejowym, które zostało podpisane przez premierów obu krajów 23 kwietnia.

Wicepremier Kowalczyk zaprosił ministra Mykołę Solskiego do odwiedzenia Polski w maju br. W ramach tej wizyty planowane jest m.in. zorganizowanie spotkania wielostronnego z udziałem strony ukraińskiej, przedstawicieli wysokiego szczebla administracji rolnej USA, a także Komisji Europejskiej.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *