pultuszczak

Facebook
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

2022-11-30 12:20:48
Ważne informacje dotyczące pomocy klęskowej dla rodzin

Do 30 listopada przedłużono termin składania wniosków o tzw. pomoc klęskową – dla

rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Weszło w życie znowelizowane rozporządzenie regulujące nowe zasady przyznawania pomocy klęskowej. Zmiany są następujące: nowy termin składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów to 30 listopada 2022 r., obecnie są uznawane także inne niż kopie faktur dokumenty, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa.

Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Oświadczenie wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, stanowi załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży. Po zalogowaniu się do aplikacji “zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne.

Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.Ponadto z aplikacji można pobrać informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy.

Wymiana pokryć dachowych

15 listopada zakończył się prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych, znajdujących się na budynkach służących do produkcji rolniczej.

– Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a kwota wynikająca ze złożonych przez rolników wniosków przekroczyła pulę środków przeznaczonych na ten cel. Rolnicy złożyli 47 tys. wniosków na łączną kwotę 588 mln zł. Jednak wszyscy, którym należy się ta pomoc, mogą być spokojni – pieniądze zostaną przesunięte z innych działań – zapewnił szef resortu rolnictwa i dodał, że należy liczyć z nieco dłuższym czasem rozpatrywania wniosków przez ARiMR ze względu na ich dużą liczbę.

Wspieranie rolnictwa ekologicznego

Działania podejmowane w celu zwiększenia produkcji ekologicznej w Polsce omawiano podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił, że prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania powinny doprowadzić do: zwiększenia powierzchni upraw ekologicznych w Polsce; zwiększenia wielkości produkcji żywności ekologicznej w naszym kraju; zapewnienia i ułatwienia polskiemu konsumentowi dostępu do certyfikowanej żywności ekologicznej; przede wszystkim – zwiększenia poziomu sprzedaży produktów ekologicznych wśród polskich konsumentów.

Szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Rafał Romanowski przedstawili konkretne działania resortu rolnictwa, które mają pomóc te cele osiągnąć. – Realizujemy założenie Europejskiego Zielonego Ładu mówiące, o ile procent ma wzrosnąć powierzchnia upraw ekologicznych. Polska nie jest w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne. W tej chwili to 3,5 proc. powierzchni upraw. Cel, który Polska nakreśliła sobie w Krajowym Planie Strategicznym (KPS) dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), to 7 procent – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zaznaczył zarazem, że to nie zwiększanie powierzchni upraw ekologicznych jest najważniejszym zadaniem. – Najważniejszy jest efekt produkcji ekologicznej w postaci sprzedaży produktów. Dlatego m.in. w KPS podkreślamy powiązanie upraw z produkcją. Stąd dopłaty, choć są przyznawane do powierzchni, są także powiązane ze sprzedażą produktów. Również dopłaty do hodowli zwierząt są komplementarne z produkcją i uwarunkowane odpowiednią obsadą zwierząt na powierzchni gruntów – przypomniał wicepremier Kowalczyk.

– Impulsem rozwoju rolnictwa ekologicznego nie mogą być tylko dopłaty, lecz powinna być przede wszystkim możliwość zbytu produktów. Dlatego bardzo ważne, aby w sieciach handlowych i wszystkich innych placówkach handlu były wyodrębnione i wyraźnie widoczne dla konsumentów stoiska z żywnością ekologiczną. Ponadto sklepy prowadzące sprzedaż produktów ekologicznych powinny otrzymywać wsparcie – stwierdził szef resortu rolnictwa.Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że wsparcie przetwórstwa ekologicznego to niezwykle ważny element przemyślanej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego.

– Dlatego w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) był prowadzony nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa, także dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD), a więc skierowany wprost do rolników ekologicznych. Choć ten nabór już się zakończył, alokacja nie została jeszcze wyczerpana. Nadal mogę więc zachęcać, aby rolnicy, szczególnie ci ekologiczni, sięgali po to wsparcie. Celem jest, żeby rolnicy nie tylko sprzedawali swoje surowce, lecz także już gotowe produkty spożywcze – czyli żeby przetwarzali żywność. Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne są szczególnie preferowane w tym naborze – powiedział wicepremier Kowalczyk.Wicepremier Kowalczyk poinformował, że, aby intensywnie promować walory rolnictwa ekologicznego – zarówno zdrowotne, jak i edukacyjne – prowadzi rozmowy z Ministerstwami Zdrowia oraz Edukacji i Nauki. – Celem są działania promocyjne w szkołach, przedszkolach, a nawet w szpitalach – powiedział szef resortu rolnictwa.

Odpowiadając na pytanie z sali, wicepremier Kowalczyk poinformował, że Komisja Europejska niestety nie podtrzyma związanych z wojną ulg podatkowych na nawozy. Natomiast nadal będzie można stosować zerowy VAT na żywność, dzięki czemu wyższy VAT na nawozy nie będzie miał wpływu na jej ceny. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że podwyżka będzie obojętna dla rolników będących płatnikami podatku VAT.

Promocja zdrowia i upowszechnianie programów profilaktycznych na obszarach wiejskich

W obecności wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, minister zdrowia Adam Niedzielski i prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska podpisali list Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie promocji zdrowia i upowszechniania programów profilaktycznych na obszarach wiejskich.

– Będziemy zachęcać mieszkańców wsi, aby zadbali o swoje zdrowie. Podpisany list ma znacząco ten proces wspomóc – skomentował wicepremier Kowalczyk zwracając uwagę, że rolnicy nie mają obowiązkowych badań okresowych, tak jak to jest w przypadku przedstawicieli innych zawodów.– Nikt nie ma większego dostępu do rolników niż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdyż prawie każdy rolnik jest beneficjentem płatności bezpośrednich. Dlatego powstał pomysł, aby poprzez struktury agencji docierać do rolników i zachęcać do badań profilaktycznych – stwierdził wicepremier Henryk Kowalczyk.

Profilaktyka, diagnostyka i odpowiednia terapia to elementy, które w “Programie profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich” są dostępne w wybranych placówkach w całej Polsce. Istotne jest również to, że usługi są bezpłatne.

Akcja promująca “Program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich” jest wynikiem współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum e-Zdrowia. Wspierać ją będą Narodowy Fundusz Zdrowia i NSZZ Solidarność RI.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *