pultuszczak

Facebook


Minister Henryk Kowalczyk: Dobre 2 lata dla Polski i lokalnej Ojczyzny

2017-12-01 9:26:29

Szanowni Państwo, mijają dwa lata odkąd Polacy powierzyli odpowiedzialność za nasz kraj rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I choć jesteśmy dopiero na półmetku kadencji udowodniliśmy, że można nam zaufać. Dotrzymujemy słowa i nadal będziemy wywiązywać się z naszych zobowiązań. To były dobre 2 lata dla Polski, w tym też dla naszej lokalnej Ojczyzny. Oto krótkie podsumowanie dokonań rządu Prawa i Sprawiedliwości

Program Rodzina 500+

Realizowany przez rząd program obejmuje już 4 mln dzieci oraz 2,6 mln rodzin. Rodzi się więcej dzieci. 272 tys. dzieci przyszło na świat od stycznia do sierpnia 2017 roku. To wzrost o 18,9 tys. w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku.
Od początku programu do października 2017 roku rodziny w powiecie pułtuskim otrzymały około 60 mln zł.

Rozwijamy Polskę – wzrost gospodarczy

Wzrost PKB w III kwartale 2017 r. w porównaniu do 2016 wyniósł 4,7%. Wzrost produkcji przemysłowej – 8,9%, w budownictwie wzrost 23,2%. Bardzo dobre wyniki spółek państwowych – wzrost wartości o 30 mld zł w ostatnim roku.

Bezrobocie najniższe od 26 lat

W październiku stopa bezrobocia wyniosła 6,6%; na początku 2016 r. było jeszcze 10,2%.

Niestety w powiecie pułtuskim stopa bezrobocia za 2016 rok wynosiła 24,8%. I była jedną z najwyższych w kraju.

Obniżenie wieku emerytalnego

Ustawą dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przywróciliśmy obywatelom wolność wyboru. Określa ona jedynie minimalny wiek emerytalny, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.

Wsparcie dla seniorów– Podnoszenie niskich emerytur
Od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury podnieśliśmy z 882,56 zł do 1 tys. zł, tj. o 117,44 zł (o 13,3%), rentę socjalną z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł (o 13,3%), i rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł (o 10,8%).

– Program bezpłatnych leków 75+. Koszt programu w 2017 r.: 564 mln zł, skorzystało ok. 2 mln 260 tys. osób.

Podwyższenie minimalnej płacy

Na 2017 rok podnieśliśmy z 1750 zł do 2000 zł, a na 2018 rok do 2100 zł

W 2017 r. wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową 13 zł, od 2018 r. stawka godzinowa – 13,70 zł).

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

– Obniżenie podatku CIT z 19% do 15% dla małych firm.

– Bieżąca amortyzacja dla inwestycji do 100 tys. zł.

– Przyjęto nowe prawo dla przedsiębiorców z wieloma ułatwieniami.

Zakaz zabierania dzieci z powodu biedy

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Rodzice mają wybór, czy ich dziecko rozpocznie edukację w szkole w wieku 6 czy 7 lat. Zrealizowaliśmy postulat prawie 2 mln rodziców.

Dobra szkoła – reforma systemu edukacji

8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum, szkoły branżowe, stawiamy na szkolnictwo zawodowe.

Repatriacja
Polaków z Kazachstanu i innych terenów azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego. Nowa ustawa od maja 2017 r. wprowadza skuteczną pomoc mieszkaniową i możliwość przyjazdu wszystkich chętnych Polaków za pośrednictwem ośrodków adaptacyjnych.

Pułtuski Dom Polonii od 20 grudnia 2016 r. gościł grupę repatriantów zaproszonych przez premier Beatę Szydło. Obecnie już prawie wszyscy rozjechali się w różne regiony Polski, mając zapewnione mieszkania i oferty pracy.

Wzmacniamy bezpieczeństwo Polski

– Umacnianie i rozbudowa sił zbrojnych (zwiększanie wydatków na obronność: 2% PKB do min. 2,5% PKB w 2030 r.

– Wzrost liczby żołnierzy do 200 tys.

– Powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Modernizacja służb mundurowych (m.in. policji, straży pożarnej)

Zakupy sprzętu, przywracanie posterunków policji, budowy siedzib komend.

W ramach tego programu będzie budowana nowa siedziba komendy powiatowej policji w Pułtusku za ok. 20 mln zł. Została już wybrana lokalizacja przy ul. M. Curie Skłodowskiej.

Ubezpieczenia rolne

Szerszy dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt (zwiększanie dopłat z budżetu państwa do stawek ubezpieczeniowych, w 2017 r. – 917 mln zł, w 2020 r. – 1,6 mld zł)

Ochrona polskiej ziemi przed spekulacyjnym wykupem

Wprowadzenie podatku bankowego

Odbudowa polskiego górnictwa

Po decyzjach poprzedników o likwidacji wielu kopalń udało się większość uratować, wprowadzić nowe inwestycje i zakończyć zadłużanie się kopalń (sektor w pierwszym półroczu br. przyniósł prawie 1,5 mld zł zysku).

Inwestycje drogowe i kolejowe

Wskazaliśmy nowe inwestycje, które umożliwią budowę do 2025 roku nowych dróg ekspresowych i autostrad w Polsce Wschodniej, w tym korytarza Via Carpatia (głównie S19). Realizowane będą także kluczowe inwestycje na najważniejszych szlakach komunikacyjnych w całej Polsce, m.in. autostrada A2 od Warszawy do Białej Podlaskiej czy autostrada A1 i droga ekspresowa S3, łączące polskie porty morskie z resztą kraju oraz państwami sąsiadującymi.

Rozpoczęto prace przygotowawcze przy budowie obwodnicy Pułtuska. 6 listopada br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie tych prac.

Odbudowa żeglugi śródlądowej i transportu wodnego

– Regularny transport węgla wrócił na Odrę.

– Uratowano stocznię marynarki wojennej w Gdyni, będącej już w procesie likwidacji.

– Wznowiono produkcję statków w pozostałych stoczniach.

Inwestycje w sport (Programy: KLUB, TEAM100, SKS, OSA)

3 352 klubów sportowych ze wsparciem w ramach Rządowego Programu „KLUB”.

Po raz pierwszy w historii małe i średnie kluby sportowe otrzymują bezpośrednie wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kluby sportowe z powiatu pułtuskiego otrzymały razem kilkaset tysięcy złotych na swoją działalność i organizację imprez sportowych takich jak Pułtuski Festiwal Biegów, Pogoń za Lisem i wiele innych.

Wzrosło dofinansowanie budowy obiektów sportowych, m. in. hala sportowa przy LO im. P. Skargi otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł.

Zwiększyliśmy budżet służby zdrowia

W 2017 roku zwiększyliśmy budżet na zdrowie o 3 mld zł. Dodatkowe środki przeznaczymy na najważniejsze cele. Wśród nich są:

– do 1,5 mld zł na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej;

– ok. 760 mln zł na bieżące świadczenia medyczne w tych obszarach, w których kolejki są najdłuższe (np. operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego);

– 134 mln zł na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach;

– do 24 mln zł na zakup 16 dentobusów (po jednym dla każdego województwa);

W sumie w 2017 r. wydamy ponad 87 mld zł – to najwyższa kwota finansowania ochrony zdrowia w historii.

Od 1 stycznia 2018 r. środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając w 2025 r. poziom 6% PKB.

Podnosimy minimalne wynagrodzenia w służbie zdrowia

Przygotowaliśmy ustawę, pierwszą tego typu, w której uregulowaliśmy kwestie wynagrodzeń pracowników służby zdrowia – tak, aby poprawę odczuli wszyscy, którzy w niej pracują.

Pracuję w rządzie od dwóch lat jako przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Moim zadaniem jest ostateczne uzgadnianie projektów aktów prawnych, które przyjmuje rząd. W czasie dwóch lat Stały Komitet RM uzgodnił lub rozstrzygnął około 6 tysięcy uwag i rozbieżności.

Poza tym osobiście wniosłem pod obrady Rady Ministrów nową ustawę o repatriacji, ustawy związane z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa oraz ustawy określające nowy model zarządzania państwowymi spółkami. Ponadto koordynuję zarządzanie spółkami Skarbu Państwa z upoważnienia premier Beaty Szydło.

Dużo pracy już za nami, ale jeszcze więcej przed nami. Mamy plan, który dalej będziemy skutecznie realizować. Chcemy, by Polska była stabilnym, bezpiecznym i dynamicznie rozwijającym się krajem, który daje wszystkim równe szanse na spełnianie marzeń i aspiracji.
Henryk Kowalczyk

Tekst sponsorowany.

Komentarze

1 komentarz

  1. abc odpowiedz

    No, normalnie z ruin i zgliszcz po poprzednich rządach, w 2 lata zbudowaliśmy „drugą Japonię”, brawo Panie Pośle, brawo !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *