pultuszczak
MIESZKAŃCY PROTESTUJĄ, BURMISTRZ ODPOWIADA

2023-11-03 2:20:13

W pułtuskim RATUSZU, 27 października, z inicjatywy mieszkańców, odbyło się spotkanie z burmistrzem Wojciechem Gregorczykiem, przewodniczącym RM Ireneuszem Purgaczem oraz radnymi. Cel spotkania? Dyskusja na temat koncepcji wykonania inwestycji drogowej (promesa ośmiomilionowa na finansowanie inwestycji; przebudowa i budowa dróg). A przebudowa jest konieczna z uwagi na usprawnienie ruchu komunikacyjnego w tej strefie
 Koncepcja zakłada przebudowę ulicy Pana Tadeusza oraz połączenie ulicy Mickiewicza i alei Wojska Polskiego. Inwestycja, jak twierdzą ratuszowe władze, jest zasadna w związku z tym, że w kierunku Lipnik Starych wznoszone są bloki mieszkalne oraz domy jednorodzinne, co wiąże się ze zwiększeniem i ilości mieszkańców, i aut jednocześnie. W ten sposób może dojść do zakorkowania tej części miasta.

Nie wszystkim podoba się pomysł przebudowy Pana Tadeusza. Ludzie protestują. Czym argumentują swój sprzeciw? Uważają, że przebudowa spowoduje zwiększenie ruchu kołowego, hałasu, też wycięcie drzew oraz zmniejszenie miejsc parkingowych. Wprawdzie burmistrz mówi, że jest koncepcja wykupu gruntów pod plac parkingowy, ale nie dociera ona do protestujących.

Obecni na spotkaniu zwracali również uwagę na przebudowę dróg wewnętrznych, osiedlowych. Nie godzą się na nią ze względu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, szczególnie dzieci i zwierząt, też z uwagi na wycięcie drzew i zajęcie terenów zielonych.

– Kto nam da gwarancję, że ta droga, Pana Tadeusza, nie zwiększy ruchu i że nie ubędzie miejsc parkingowych? – pytali protestujący, a pytań mieli dziesiątki. Odpowiedź Wojciecha Gregorczyka: – Jest tzw. ciągłość władzy samorządowej, która kontynuuje zadania poprzedników. Ja nie dam gwarancji, natomiast mogę zagwarantować, że dołożę wszelkich starań, żeby te problemy rozwiązywać zgodnie z przepisami.

Inne pytanie. – Jak się ta ulica będzie nazywała i czy nie będzie drogą szybkiego ruchu? Czy to będzie droga powiatowa, czy wojewódzka? Odpowiedź: -Droga będzie nosiła nazwę Pana Tadeusza, status drogi – gminna, a organizacja ruchu będzie konsultowana z powiatem – powiedział burmistrz, który również próbował rozwiać obawy zebranych co do przejazdu samochodów ciężarowych, bowiem ruch samochodów ciężarowych będzie się odbywał drogami dojazdowymi wzdłuż obwodnicy. Po konsultacji z ZARZĄDEM DRÓG KRAJOWYCH, drogi dojazdowe będą poszerzone z 3,5 m do 6 metrów. A to zasadniczo ułatwi komunikację w kierunku np. Warszawy.

Kazimierz Dzierżanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *