pultuszczak

Facebook


Mieszkańcy ołdackiego DPS w Białowieży

2016-10-20 8:34:38

Wycieczka do Białowieży odbyła się 28 września

Współfinansowana była z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ODNALEŹĆ SIEBIE. Projekt służy integracji i aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
– Wycieczka miała charakter dydaktyczno – krajoznawczy i była aktywną formą spędzania czasu wolnego przez osoby chore psychicznie.Jej celem było poznanie otaczającej rzeczywistości i ciekawych miejsc oraz zabytków przyrodniczych.Pojechaliśmy w 50 osób, mieszkańcy i opiekunowie. Zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym, zgromadziliśmy się przy ognisku na Polanie Żubra w Pogorzelcach koło Białowieży – powiedział TYGODNIKOWI dyrektor Andrzej Wydra.
b1
b2
b3

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *