pultuszczak

Facebook
Mieszkańcy bez wody

2022-07-05 8:46:07

W ubiegłym tygodniu, mieszkańcy kilku miejscowości na terenie gminy Pokrzywnica alarmowali, że od kilkunastu godzin nie mają wody do celów bytowych, a hodowcy również dla zwierząt

Pojawiały się pretensje skierowane do działkowców, którzy rzekomo podlewają wszystko co się da, napełniają ogrodowe baseny, powodując deficyt, bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Na stronie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy wkrótce opublikowano oficjalny komunikat wójta Adama Rachuby informujący, eksploatacją gminnego wodociągu zajmuje się Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Obowiązkiem usługodawcy jest zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

O wszelkich utrudnieniach w dostawie wody należy na bieżąco informować ZUW Mława telefonicznie (…).

Mając na uwadze niski stan wód w studniach na ujęciu obsługiwanym przez ZUW Mława, brak opadów, występowanie wysokich temperatur powietrza i utrzymującą się suszę, która stała się realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, a także dla bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego, z dniem 27 czerwca 2022 r. wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z wody z wodociągu gminnego, m. in. do podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, trawników, klombów, boisk sportowych, innych terenów zielonych i upraw rolnych czy napełniania basenów przydomowych i oczek wodnych.

Uprzejmie prosi się o korzystanie z wody wyłącznie do celów socjalno – bytowych oraz w hodowli zwierząt. Braki wody na SUW objawiają się obniżonym ciśnieniem wody w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody. Ponadto niskie ciśnienie wody w sieci niesie za sobą zagrożenie braku wody w hydrantach przeciwpożarowych.

Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Pragniemy Państwa przeprosić za powstałe niedogodności oraz poinformować, iż czynimy wszelkie starania mające na celu wyeliminowanie zaistniałej sytuacji – czytamy w informacji.

Chcąc poznać więcej szczegółów dotyczących działań pokrzywnickiego samorządu, które powinny doprowadzić do wyeliminowania w przyszłości takich sytuacji, skierowaliśmy redakcyjne pytania do Urzędu Gminy. Oto odpowiedź wójta:

Na wstępie za Państwa pośrednictwem chciałbym przeprosić za zaistniałą sytuację spowodowaną brakiem wody w niektórych miejscowościach gminy Pokrzywnica.

Przerwy w dostawie wody w dniach 24 -26 czerwca br.,były spowodowane drastycznie wysokim poborem wody. O ile przeciętny pobór wody wyniósł w maju br. średnio ok. 850 m3

na dobę, to w okresie omawianych trzech dni sięgał aż około 2000 m3/dobę.

W tych warunkach Gmina wraz z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie podejmuje wszelkie działania zmierzające do ograniczenia skali problemu i utrzymania stabilnego, bezpiecznego poziomu zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej.

W roku 2020 ZUW Mława dokonała modernizacji stacji uzdatniania wody polegającej na zastąpieniu starego i mało wydajnego hydroforu nowoczesnym zestawem hydroforowo-pompowym, którego zadaniem jest zapewnienie przesyłu wody uzdatnionej ze zbiorników retencyjnych do sieci wodociągowej. Zestaw automatycznie dostosowuje ilości i ciśnienie dostarczanej wody, w zależności od potrzeb odbiorcy.

Ekstremalne sytuacje dotycząca gwałtownych wzrostów poboru wody sprawiły, że podejmujemy działania w celu ewentualnego wybudowania dodatkowego ujęcia wody. Zostały w tym celu przeprowadzone prace badawcze terenów wodonośnych w południowej części gminy, polegające na wykonaniu badań geofizycznych dla działek położonych w miejscowości Pobyłkowo Małe, stanowiących własność gminy. Z przeprowadzonych badań geotechnicznych obszarów wodonośnych wynika, iż strefy przypowierzchniowe są płytkie i niewielkie, tworząc zawieszone soczewy, warstwy czy wkładki o nieznanej zasobności. Zatem stwierdzono, że jakość wód przypowierzchniowych jest nietrwała. Ustalono, że warstwy wodonośne znajdują się na styku gmin Pokrzywnica i Serock. W związku z powyższym, konieczny będzie zakup terenu od prywatnych osób na potrzeby usytuowania Stacji Uzdatniania Wody.

Zarzucanie nam, że sieć wodociągowa jest niewydolna i niedoinwestowana jest krzywdzące. Nie jest to jedynie problem naszej gminy. W podobnej sytuacji jest wiele innych samorządów które również borykają się z niedoborami wody w wodociągach gminnych. Taki stan rzeczy wynika głównie z kilkakrotnie większego poboru wody w okresie letnim. Ciągłe zmiany klimatyczne niekorzystnie wpływają na problem niedoboru wody.

Warto pamiętać o tym, że w okresach związanych z długotrwałą suszą, mogą zdarzać się okresowe spadki ciśnienia wody w kranach. Chodzi tu przede wszystkim o te pory dnia, gdy dochodzi do jednoczesnego dużego poboru wody (np. w trakcie podlewania ogródków, czy korzystania z kąpieli). Fakt, który miał miejsce w ostatni weekend był zdecydowanie ekstremalny pod względem ilości zużycia wody.

Mając powyższe na uwadze, jeszcze raz serdecznie przepraszam za niedogodności spowodowane niedoborem wody i zapewniam że czynimy wszelkie starania aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *