pultuszczak

Facebook


Mięso zakazane

2017-07-13 11:18:41

Zmiany na pułtuskich targowiskach

Zanim uda się zrealizować marzenia o estetycznym i jednocześnie nowoczesnym zagospodarowaniu części handlowej pułtuskiego rynku, zmieniono nieco regulamin miejskich targowisk, co może wprowadzić zamieszanie
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, targowisko na miejskim rynku czynne jest w godzinach od 6 do 16. Podstawową częścią handlową ma być teraz ta rozciągająca się od dzwonnicy do skrzyżowania z ulicą Świętojańską, a przestrzeń przed ratuszem, gdzie teraz znajdują się stragany z butami, odzieżą, owocami, może być udostępniana handlującym we wtorki, piątki i soboty, ale tylko pod warunkiem, że na właściwym placu targowym nie będzie wolnych miejsc.
Takie rozwiązanie wywołało duże wątpliwości radnego Tadeusza Ochtabińskiego, który stwierdził, że według jego obliczeń wynikających z załącznika graficznego do uchwały (obrazek prezentujemy obok), na wyznaczonym placu od dzwonnicy do skrzyżowania jest tylko 92 stanowiska. Tymczasem obecnie na tej części rynku jest 126 rezerwacji plus 26 na placu przed ratuszem. Jak pomieścić tych handlujących? Radny chciał wycofania się z tej koncepcji, ale jego wniosek nie zyskał akceptacji większości.
Przegłosowana pozytywnie została natomiast inna propozycja radnego Ochtabińskiego. Otóż w zmienionej uchwale mamy zapis, że „dopuszcza się handel obnośny z ręki, stołu i kosza oraz handel obwoźny artykułami spożywczymi (w tym wędliny) pod warunkiem posiadania samochodu wyposażonego w niezbędne urządzenia”.
Wcześniej w tym punkcie znajdowało się jeszcze dopuszczenie handlu mięsem, ale własnie przeciwko temu zaprotestował Tadeusz Ochtabiński twierdząc, że jest to niezgodne z przepisami sanitarnymi, wręcz niedopuszczalne. Czy to oznacza, że na miejskim rynku nie będziemy mogli już kupić oskubanej kury czy kaczuszki wprost z koszyka wiejskiej gospodyni? Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie już niebawem (14 dni od ogłoszenia uchwały w dzienniku województwa mazowieckiego) dokładnie tak. Jak to będzie przestrzegane w praktyce, czas pokaże.
Wśród innych zmian wprowadzonych w nowej uchwale należy wymienić: zakaz jeżdżenia rowerami i wszelkiego rodzaju pojazdami mechanicznymi pomiędzy straganami, zakaz parkowania samochodów i innych pojazdów na terenie targowiska z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych (nie dotyczy handlujących), zakaz pozostawiania pojazdów służących do handlu poza godzinami pracy targowiska, zakaz samowolnego przekazywania wyznaczonych miejsc do handlu osobom trzecim.
W załącznikach znajdują się również wzory namiotów i straganów warzywnych obowiązujące na naszym rynku.
Przepisy uchwalone, a my przyjrzymy się jak będą egzekwowane i czy to nie kolejna burza w szklance wody, której konsekwencji w rzeczywistości nikt nie zauważy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *