pultuszczak

Facebook


Miejska woda bezpieczna

2017-09-21 3:12:29

Dziś zawieszono zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Pułtusku, z powodu wykrycia w wodzie bakterii coli

W oficjalnym komunikacie umieszczonym na stronie szkoły czytamy:
W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku, w którym stwierdza, że woda w szkole nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, zajęcia w szkole są odwołane do poniedziałku 25.09.2017 roku włącznie.
O terminie odpracowania zajęć, poinformujemy w terminie późniejszym.

W związku z tą informacją rozdzwonił się redakcyjny telefon. Mieszkańcy wiedzą, że szkoła jest zaopatrywana w wodę z wodociągu gminnego, pytali więc, czy skażona jest również woda z której korzystają. Skontaktowaliśmy się z powiatowym inspektorem sanitarnym Sławomirem Biesiekierskim, który uspokoił iż skażenie wody bakteriami coli dotyczy tylko wewnętrznego przyłącza wodociągowego Trójki. Przez kilka dni kiedy szkoła jest zamknięta, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokona dezynfekcji tych urządzeń, ponownie będą przeprowadzone badania wody, by wykluczyć jakiekolwiek ryzyko. Uspokajamy więc – woda z gminnego ujęcia jest bezpieczna.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *