pultuszczak

Facebook

Miasto nam będzie piękniało

2021-09-16 10:08:41

Szukają wykonawców do amfiteatru, Solnej, pasażu Klenczona i skweru przy Piłsudskiego

To że Pułtusk nam pięknieje widzimy chyba wszyscy. Nowe ulice, skwery, elementy małej architektury, mural przy pasażu Klenczona – wszystko to cieszy oko, stwarza możliwość spacerowania czy wypoczywania w miłym otoczeniu. Oczywiście, jest jeszcze wiele takich miejsc, które od lat czekają na przemianę, ale jak to się mówi, nie od razu Kraków zbudowano.W najbliższej przyszłości gmina planuje zagospodarowanie kolejnych czterech miejsc – amfiteatru, parku przy ul. Solnej, skweru im. Piłsudskiego oraz dalszej części pasażu Klenczona. Kilka szczegółów tych przedsięwzięć możemy wychwycić z ogłoszeń o zamówieniach, które ukazały się na stronie internetowej gminy. Do 20 września swoje oferty mogą składać zainteresowani wykonawcy.

AMFITEATR PRZY UL. BALTAZARA

Zagospodarowanie terenu amfiteatru przy ul. Baltazara w Pułtusku poprzez nasadzenie zieleni,wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych, wykonanie i montaż drewnianej gloriety jako elementu małej architektury wsporczego dla roślin pnących, montaż małej architektury (ławki,kosze), wykonanie komunikacji w postaci ścieżek z nawierzchnią przepuszczalną utwardzaną żywicą. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 6.923,00 m2, w tym część amfiteatru przerośnięta zielenią – 139 m2. Teren objęty pracami położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

PASAŻ KLENCZONA

Zagospodarowanie terenu Pasażu Klenczona w Pułtusku (część od ul. 3-go Maja do schodów w kierunku ul. Żwirki i Wigury) poprzez nasadzenie zieleni, montaż instrumentów plenerowych w celu stworzenia ogrodu muzycznego, oświetlenie, wykonanie mat gumowych przerośniętych trawą wokół instrumentów muzycznych, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze). Projektowana powierzchnia biologicznie czynna ogrodu muzycznego 652 m2. Projektowana powierzchnia utwardzona matą gumową przerośniętą trawą wokół plenerowych instrumentów – 120 m2.

PRZYSTAŃ PRZY UL. SOLNEJ

Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusku poprzez nasadzenie zieleni, wykonanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia terenu, elementy małej architektury (ławki, kosze, pergola jako element wsporczy dla roślin pnących). Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 8.853 m2 w tym powierzchnia utwardzona matą gumową przerośniętą trawą – 251 m2.

SKWER PIŁSUDSKIEGO

Zagospodarowanie terenu skweru im. Józefa Piłsudskiego poprzez nasadzenie zieleni wraz z system nawadniania, wykonanie ciągów komunikacyjnych,wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie placu zabaw i pozostałych elementów małej architektury (pergole, ławki, kosze). Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 2 605 m2 w tym powierzchnia utwardzona matą gumową przerośniętą trawą – 361 m2, w tym nawierzchnia z kamieni przerośniętych trawą – 96 m2.
Zdjęcie: Tak ma wyglądać pułtuski amfiteatr


 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…