pultuszczak

Facebook


Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne

2015-04-08 7:15:57

Na Mazowszu powstaje regionalny think tank – Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne. Będzie kontynuować analizy prowadzone w ramach wcześniejszych projektów samorządu województwa. Dziś na spotkaniu w urzędzie marszałkowskim zostały przedstawione założenia funkcjonowania MOT.

– Chodzi nam o pełen monitoring rozwoju województwa mazowieckiego we wszystkich jego aspektach – wyjaśnia marszałek Adam Struzik. – Dziś głównym tematem spotkania była oczywiście nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy o monitorowaniu wdrażania trzech ważnych dla Mazowsza dokumentów – RPO WM 2014-2020, strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego naszego regionu. Te integralne ze sobą dokumenty tak naprawdę decydują o kierunkach rozwoju Mazowsza. Bardzo sobie cenimy opinię zaproszonych na forum gości, bo dzięki temu jesteśmy bogatsi o ważne społecznie rady do prowadzenia dalszych działań.

Obecnie wszystkie regiony zobowiązane są do tworzenia regionalnych obserwatoriów terytorialnych (wg zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020). MOT już jest odpowiedzią na te zapisy, które zakładają stworzenie sieci w całym kraju. Jednocześnie Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne (MOT) wykorzysta w swojej działalności rozwiązania i narzędzia do prowadzenia różnego typu analiz wypracowane wcześniej w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza.

Efekty analiz MOT będą cenną informacją dla zarządu województwa np. przy decydowaniu o przyznaniu środków unijnych na dany projekt czy przy podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z działaniami samorządu województwa. To także nieoceniona pomoc dla samorządów lokalnych – powiatów i gmin, w ich pracy.

Jednocześnie zarząd województwa oczekuje od obserwatorium, że nie będzie tylko diagnozować i sprawozdawać, ale stanie się swoistym think tankiem Mazowsza.

Obserwatorium ma przede wszystkim scalać informacje na temat sytuacji regionu – efekty różnych analiz, badań, wyników monitoringu dokumentów strategicznych i ewaluacji. Chodzi o śledzenie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych Mazowsza. Takie działania są niezbędne m.in. do sprawdzania tego, czy realizowane są założenia czołowych dokumentów województwa – strategii jego rozwoju, regionalnej strategii innowacji, różnego typu programów. Zadania obserwatorium będą wykonywane w sieci współpracy z partnerami wewnętrznymi (urzędem marszałkowskim, jednostkami organizacyjnymi województwa) i zewnętrznymi.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowsk
i

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *