pultuszczak

Facebook


Mamy zastępcę burmistrza

2018-11-21 6:36:04

Dzisiaj burmistrz Wojciech Gregorczyk powołał na stanowisko swojego zastępcy Tomasza Sobieckiego

W informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego czytamy:
Będę w pełni wspierał Burmistrza Wojciecha Gregorczyka w zapewnieniu sprawnego działania Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz w działaniach podejmowanych na rzecz mieszkańców gminy Pułtusk. Przed nami wiele wyzwań, którym trzeba sprostać. Wiele szans na rozwój gminy Pułtusk, które należy wykorzystać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby odpowiednio realizować postawione przede mną zadania – mówi Tomasz Sobiecki zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk.

Tomasz Sobiecki jest 28-letnim mieszkańcem miejscowości Lipa w gminie Pułtusk. Posiada wykształcenie wyższe o kierunku stosunki międzynarodowe w specjalności polityka europejska, ukończone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Mimo młodego wieku, posiada duże doświadczenie w sprawowaniu funkcji w organach spółek prawa handlowego. W okresie 6 X 2016 – 19 XI 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu WestSideCapital Sp. z o.o. Zdobywał również doświadczenie sprawując rolę członka Rad Nadzorczych spółek: Macro Games S.A., Indie Games S.A., Ultimate Games S.A., Art. Games Studio S.A.
Uczestniczył w rozwoju spółki Ultimate Games począwszy od wczesnego stadium gdy pozyskiwany był kapitał na stworzenie pierwszej gry. Pracował również jako koordynator do spraw wsparcia sprzedaży.
Tomasz Sobiecki posiada doświadczenie w zakresie prywatnych emisji obligacji korporacyjnych. W ciągu ostatnich lat przygotowywał dokumentację oraz dbał o odpowiedni obieg dokumentów w przypadku kilkudziesięciu prywatnych emisji papierów dłużnych. Wartość środków pozyskanych przez przedsiębiorców w ten sposób wyniosła ponad 40 mln zł. Wśród projektów znajdowały się spółki m.in. z branży produkcyjnej, budowlanej, fotowoltaiki czy opieki senioralnej. W okresie V 2018 – 15 XI 2018 był pracownikiem domu maklerskiego.
Z informacji zebranych od dotychczasowych współpracowników wynika, że Tomasz Sobiecki charakteryzuje się odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania samodzielnych decyzji, a także umiejętnością dostrzegania i rozwiązywania problemów. Posiada umiejętność sprawnego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz doskonale odnajduje się w przepisach prawa. Dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego oraz podstaw jęz. niemieckiego.

źródło zdjęcia: www.pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *