pultuszczak

Facebook


Mamy nową ekspozycję

2016-11-22 8:51:13

Mamy nową ekspozycję w Muzeum Regionalnym – Średniowieczne proto-miasto w Pułtusku. Multimedialna ekspozycja z dziejów kasztelanii majątkowej biskupstwa płockiego. Jej otwarcie i zwiedzanie poprzedziła konferencja prasowa w ratuszu, na której obecni byli: archeolog Dorota Stabrowska, architekci – Sławomir Kowal (PW) i Jan Słyk (PW), dyrektor MR Andrzej Popowicz, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz, także minister Henryk Kowalczyk, zaangażowany w projekt

Wydany z okazji otwarcia wystawy przewodnik, ciekawie zredagowany, podaje, że „Na siedmiu kondygnacjach średniowiecznej, gotycko-renesansowej wieży ratuszowej przedstawiamy wyniki wieloletnich (w latach 1976-’89) prac wykopaliskowych, znacznie rozszerzających wiedzę o historii miasta, wcześniej opartą wyłącznie na studiach historycznych”.
„Wyniki wieloletnich prac wykopaliskowych” związane są z odkryciem w ’76 r. „rewelacyjnie zachowanych reliktów drewnianego grodu” wewnątrz wzgórza, na którym wznosi się zamek oraz w mieście. Najnowsza muzealna wystawa „prezentuje wyniki prac badawczych (w latach 1985-2016) nad opracowaniem i interpretacją znalezisk”. To zabytki i materiały związane z zapisami pochodzącymi z dokumentacji polowej. Owe zabytki to: relikty drewnianej architektury, przedmioty codziennego użytku i narzędzia, obiekty wykonane z gliny, kamienia, metalu, ale i drewna, skóry, tkanin, poroża czy kości zwierząt, nawet roślinne. (Na wystawie znajdują się również dwie unikatowe makiety wykonane w technologii druku 3D – pułtuskie średniowieczne proto – miasto. Dla wyjaśnienia: Sławomir Kowal zaznaczył, że „przeciętny odbiorca będzie prawdopodobnie używał określenia GRÓD”).
– Mało stanowisk archeologicznych na świecie jest zachowanych w ten sposób, to rzeczywiście ewenement, starałam się zainteresować kolegów tym obiektem – powiedziała, podczas konferencji prasowej, Dorota Stabrowska – pracownik MUZEUM i – jak podał dyrektor MR Andrzej Popowicz – mózg najnowszej pułtuskiej wystawy. I tak, po niespełna dwudziestu latach od przejęcia materiałów od ciechanowskiego konserwatora zabytków, dzięki pomocy różnych instytucji naukowych, stworzono coś, czego efekt możemy właśnie oglądać w wieży ratuszowej. A ze wszech miar warto!
Jeszcze uwaga. Ciekawe, jak niegdyś świetnie zachowane relikty wewnątrz wzgórza zamkowego, wyglądają po trzydziestu latach od ich odkrycia, czyli dzisiaj. – Bo tam jest ich w dalszym ciągu 60 procent – objaśnił S. Kowal. Więcej można by powiedzieć o proto-mieście, gdyby była okazja, żeby gród, pod jakimś pretekstem, znowu zobaczyć.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *