pultuszczak

Facebook


Mamy kredyt będzie blok!

2017-12-06 1:21:39

Prezes TBS Ewa Kowalska podzieliła się z nami radosną nowiną. Po miesiącach wyczekiwania, spółka otrzymała pozytywną decyzję kredytową, co pozwoli na rozpoczęcie budowy zupełnie nowego bloku przy ul. Jana Pawła II 19A

W bloku będzie 48 mieszkań, w tym 12 jednopokojowych (średnia powierzchnia ok. 32 m), 28 dwupokojowych (średnia powierzchnia 45 m) i 14 trzypokojowych (średnia powierzchnia 53 m). Wniosek Towarzystwa Budownictwa Społecznego został złożony w drugiej edycji programu rządowego finansowania zwrotnego, w końcu września 2016 roku. Wstępna akceptacja wniosku nastąpiła pod koniec stycznia tego roku i do tej pory TBS uzupełniał dokumentację, by spełnić wymagania banku i uzyskać pozytywną decyzję kredytową. Udało się uzyskać kredyt w kwocie 4 mln 750 tys. zł, a szacunkowa wartość inwestycji to 6 mln 828 tys (razem z wartością gruntu). Gmina dokapitalizowała TBS na ten cel kwotą 450 tys.

Głód mieszkań w Pułtusku jest bardzo duży, dlatego jeszcze przed złożeniem dokumentów kredytowych, TBS zebrał deklaracje od osób chętnych na zamieszkanie przy Jana Pawła II 19. Jednym z warunków banku było zaakceptowanie przez przyszłych lokatorów stawki czynszu w kwocie 13,96 za metr, bo właśnie z opłat czynszowych będą spłacane raty kredytu. Chętni wstępnie podawali również wysokość swoich dochodów, tak by można było ocenić ich zdolność do wywiązywania się z przyszłych płatności. Takie deklaracje uzyskano od 137 osób. Ci którzy otrzymają przydział mieszkań, muszą się również liczyć z jednorazową wpłatą kaucji będącej równowartością półrocznych lub rocznych opłat czynszowych za dany lokal.

Teraz słów kilka o harmonogramie budowy bloku przy Jana Pawła 19A. Przetarg ma być ogłoszony w połowie grudnia, a rozstrzygnięty w połowie stycznia 2018 roku. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, to do przekazania placu budowy dojdzie w drugiej dekadzie marca. Zakończenie budowy planowane jest na koniec kwietnia 2019 roku, a zasiedlenie w czerwcu – lipcu 2019.

– Dobrze żeby nasz blok budował jakiś miejscowy przedsiębiorca – podsumowuje Ewa Kowalska. My też mamy nadzieje że tak się stanie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *