pultuszczak

Facebook

MAM SPRAWĘ

2019-11-27 4:17:17

Korki w mieście – kto z pułtuszczan ich nie zna, kto ich nie doświadczał! Jeszcze niedawno były zmorą kierowców i mieszkańców raczej w weekendy, obecnie są codzienną męką i nie dotyczą jedynie głównych dróg. Zapchane są także jezdnie poboczne, prowadzące do wiodących magistrali

Korki szczególnie dają się nam we znaki rankiem, kiedy to zmierzamy  do pracy, do szkół i przedszkoli i musimy być w określonych  miejscach na czas. Dramatyczna sytuacja  na naszych drogach zmusza kierowców do poszukiwania rozwiązań problemu. Oto co do naszej REDAKCJI napisał mieszkaniec Popław, które to leżą od Pułtuska o rzut beretem,  ale spróbujcie dostać się z nich do miasta, rankiem.  I oto jego pomysł na rozładowanie rannych korków.

Mam sprawę odnośnie porannych korków na moście wyszkowskim. Ludzie stoją w gigantycznym korku, ponieważ mieszkańcy gminy Zatory, Obryte i innych miejscowości rano muszą przejechać na prawą stronę rzeki Narew, udając się do Pułtuska, Warszawy, Ciechanowa itd, itp.

Proszę o interwencję u włodarzy miasta Pułtusk, by na czas zamkniętego mostu w Wierzbicy udostępnili “kładkę” w godzinach szczytu od 7:00 do 9:00. Można ograniczyć ruch samochodów dopuszczając ruch w jednym kierunku (do Pułtuska z Popław) np. pojazdy do 3,5 t. Most kosztował mieszkańców ogromne pieniądze, a korzystają  z niego jedynie piesi i pan Robert Gajda w pojeździe, który jest “uprzywilejowany”.

Co o powyższym pomyśle rozładowania korków na moście wyszkowskim mówi zastępca burmistrza Tomasz Sobiecki? Poniżej zamieszczamy jego odpowiedź.

Niestety tak to wygląda. W temacie kładki warto byłoby  jeszcze poruszyć kwestię jej powstania. W dniu 14 lutego 2014 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pułtusku, która opiniowała wybór wariantu realizacji kładki.

Radny Andrzej Kwiatkowski stwierdził: “Panie Burmistrzu, widzę, że, no, zaprezentował Pan dwie koncepcje, ale obydwie dotyczą tylko i wyłącznie mostu dla pieszych. Taka jest rzeczywistość. Ja swego czasu optowałem za jeszcze innym wariantem – za wariantem mostu jezdno – pieszego, i uważam, że on jest u nas możliwy i za takim wariantem chętnie bym tutaj dziś głosował. Ponieważ, jak widzę, są to, jeśli chodzi o wydatki finansowe rzeczy bardzo porównywalne, bo porównuję do mostu, który został wybudowany w ubiegłym roku w Biskupicach na Skrwie, w miejscu, w którym ona wpada do Wisły i tam jest to most nie tylko jezdny i dla pieszych, ale również dla TIR – ów, jest to most również z wydzieloną ścieżką rowerową. I tam kosztowała ta inwestycja 5.800.000 zł.”. Następnie radny stwierdził: “Proszę sobie to sprawdzić, ja jestem gotów tę dokumentację, informację przekazać. Przy czym był to most w dużej mierze dofinansowany  ze środków pomocowych–tam było bodajże 2.600.000 zł. dofinansowania, a więc samorząd wydał tylko 3.200.000zł.  Optowałbym za czymś takim”.

Jedna z odpowiedzi burmistrza Wojciecha Dębskiego.

“Niewątpliwie jest tak, że drugi most w Pułtusku przydałby się. Jednak budowa mostu przeznaczonego dla ruchu kołowego w miejscu istniejącej kładki dla pieszych, poza problemami od strony miasta dotyczącymi szerokości, które może udałoby się rozwiązać, to jest jeszcze problem taki, że w tym momencie dosyć duża część ruchu zostałaby skierowana do zabytkowego centrum miasta. Jeżeli myśli się perspektywicznie – wobec realizacji w najbliższym czasie programu rewitalizacji miasta i zamiaru budowania miasta turystycznego, jeżeli chce się, aby w przyszłości, być może, Pułtusk uzyskał miano pomnika historii Polski, to należy odpowiedzieć na pytanie: czy kierowanie ruchu kołowego do tej części zabytkowej jest uzasadnione, czy też nie ?”

Stara kładka dla pieszych została wyłączona z użytkowania w dniu 30.11.2011 z uwagi na zły stan techniczny. Umowa o realizacji kładki została podpisana z wykonawcą w dniu 03.06.2015 roku. Przyjęto założenia, iż na kładce odbywać się będzie ruch pieszy i rowerowy oraz możliwy będzie ruch lekkich pojazdów komunikacji miejskiej o napędzie elektrycznym i pojazdów uprzywilejowanych. Konstrukcja obiektu została zaprojektowana do przenoszenia obciążeń od ww. użytkowników przeprawy. 

W celu usprawnienia dojazdu mieszkańców z Popław i okolic do Pułtuska została uruchomiona komunikacja miejska z zastosowaniem pojazdów elektrycznych, których ciężar, gabaryty i osiągi dostosowane są do parametrów kładki. Powyższe rozwiązanie miało również ograniczyć ilość pojazdów na ulicach miasta. Na żadnym etapie przedsięwzięcia nie przewidywano ruchu innych pojazdów po budowanej kładce dla pieszych. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne, istniejące warunki terenowe i techniczne nie pozwalają na wprowadzenie zmian w zatwierdzonej stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Gajkowicza. Podczas remontu mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej, gmina Pułtusk zwróciła się do projektanta i wykonawcy o wyrażenie zgody na wykonanie kursów komunikacji miejskiej pojazdami spalinowymi. Wykonawca nie wyraził na to zgody. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż nie ma możliwości dopuszczenia ruchu kołowego na kładce dla pieszych.

Podała GMD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…