pultuszczak

Facebook

LIDERZY ZMIAN 2019

2019-11-17 2:35:23

Aktywni – tak jednym słowem można określić beneficjentów regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik spotkał się z Liderami Zmian. To właśnie ich projekty, realizowane przy wsparciu z UE, zostały docenione i wyróżnione. Jednymi z laureatów w kategorii Samorząd są gmina Pokrzywnica i powiat płoński
Jak nas poinformowała Marta Milewska rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Gmina Pokrzywnica jest laureatem plebiscytu pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – gminy wiejskie poniżej 5 tys. mieszkańców. Spośród pozyskanych ok. 13 mln zł z UE, na każdego mieszkańca gminy przypadło ponad 2 620 zł.
W ramach RPO WM na terenie gminy Pokrzywnicy realizowane są obecnie projekty dotyczące m.in. wymiany urządzeń grzewczych oraz instalacji OZE.
Powiat płoński jest laureatem plebiscytu pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – powiaty od 75 tys. mieszkańców. Spośród pozyskanych ponad 31 mln zł z UE, na każdego mieszkańca powiatu przypadło ponad 360 zł.
W ramach RPO WM powiat płoński pozyskał w ostatnim czasie środki m.in. na doposażenie szpitala w Płońsku, termomodernizacje Zespołu Szkół nr 3 czy przebudowę dróg w powiecie płońskim.
Już po raz trzeci wyłoniono mazowieckich Liderów Zmian na podstawie projektów dofinansowanych ze środków europejskich. W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono Liderów w aż czterech kategoriach: Samorząd, Firma, Nagroda Internautów oraz Nagroda Specjalna. Konkurs organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody wręczono 16 października, podczas uroczystej gali. Marszałek Adam Struzik spotkał się z kolejnymi liderami. To właśnie ich projekty, realizowane przy wsparciu z UE zostały wyróżnione na Mazowszu.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…