pultuszczak

Facebook

Które drogi zrobią?

2022-02-25 12:15:44

GMINA ZATORY

W 2022 roku gmina Zatory zaplanowała inwestycję o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 340707W, na odcinku od drogi powiatowej nr 3432W, droga do miejscowości Mierzęcin (działka nr ewid. 97 (Mierzęcin). Zgodnie z kosztorysem inwestorskim szacowany koszt inwestycji to 1 028.520, 94 zł (słownie: milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze). Gmina złożyła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
W budżecie gminy Zatory zaplanowano 195.000 (słownie sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na bieżące utrzymanie dróg.

GMINA ŚWIERCZE

W 2022 roku planowane jest wykonanie odcinka drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy (droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków), na odcinku ok. 200 mb, wartość kosztorysowa 199 000 zł, z udziałem dofinansowania z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowana kwota w budżecie gminy to 142 200 zł.

GMINA WINNICA

Inwestycje drogowe zaplanowane na rok 2022:
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki-Baćki, Górki-Witowice, Gnaty-Szczerbaki o długości 2,978 dofinansowane w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg: koszt całkowity inwestycji- 1 634 341,27 zł, dofinansowanie 80%.
– Została rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej na odcinku Poniaty Wielkie- Winnica na długości 5,7 km: łączny koszt – 1 623 432,86 zł; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota dofinansowania 1 000 000,00 zł.
– Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica – dofinansowanie z Polskiego Ładu-
5 000 000,00 zł; łączny koszt inwestycji 5 837 310,15 zł (realizacja tej inwestycji 2022 i 2023 r.)
Kwota zaplanowana w budżecie gminy na bieżące utrzymanie dróg wynosi łącznie 90 000,00 zł.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…