pultuszczak

Facebook

Kto jeszcze oskarżony?

2022-02-17 6:45:31

Wiemy kto będzie odpowiadał razem z byłym burmistrzem Pułtuska

Po czterech latach od zatrzymania wymienionych wyżej osób przez CBA, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku poinformował naszą redakcję, że 4 lutego tego roku, prokuratura ta skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Miasta Pułtusk i dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie Krzysztofowi N. oraz 12 innym osobom.

Krzysztof N. działał na szkodę Ministerstwa Rolnictwa, Województwa Mazowieckiego, Gminy Pułtusk i Zespołu Szkół w Golądkowie

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku oraz funkcjonariuszy stołecznej Delegatury CBA wykazało, że w latach 2009 – 2017 Krzysztof N. dopuścił się szeregu przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. Jako dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 2 milionów złotych Województwo Mazowieckie i Ministerstwo Rolnictwa, reprezentujące Skarb Państwa, poprzez poświadczenie nieprawdy co do uczestnictwa 355 osób w dwóch edycjach fikcyjnie zorganizowanego szkolenia osób niepełnosprawnych oraz przywłaszczając przyznane tym osobom 350 tabletów o wartości 112 tysięcy złotych. W trakcie wykonywania remontu i modernizacji budynku szkoły w Golądkowie zawyżał koszty oraz aprobował rachunki za fikcyjne prace, czym doprowadził do strat w kwocie około 400 tysięcy złotych na szkodę kierowanej przez siebie instytucji. Jako burmistrz Pułtuska wyrządził Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych szkodę w wysokości około 7,6 miliona złotych poprzez zawarcie umów na lata 2015 – 2017, dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów i nieczystości w wysokości nie pokrywającej kosztów wykonania usługi.

Wielowątkowe śledztwo

Krzysztof N. usłyszał w sumie 18 zarzutów, w tym zarzuty żądania i przyjęcia korzyści majątkowej o znacznej wartości w związku z projektowaniem i budową żłobka w Pułtusku, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby, a także podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych poprzez zatajenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.
Pozostałych 12 osób odpowie przed Sądem za przestępstwa urzędnicze, korupcyjne i przeciwko mieniu, w tym popełnione wspólnie z Krzysztofem N.

Prokurator zabezpieczył majątek oskarżonych

Na poczet obowiązku naprawienia szkody, możliwych do orzeczenia grzywien i kosztów postępowania prokurator zabezpieczył nieruchomości, pojazdy oraz udziały w spółkach o łącznej wartości ponad 2, 6 miliona złotych.
Dziś już wiemy, kto będzie odpowiadał w tej sprawie razem z byłym burmistrzem. Z podanych przez rzecznika białostockiej Prokuratury Regionalnej imion i pierwszych liter nazwisk możemy jedynie domyślać się, że wśród tych osób są była zastępca burmistrza, byli członkowie zarządu i księgowa w PPUK, kierownik w Urzędzie Miejskim oraz przedsiębiorcy wykonujący inwestycje w mieście i golądkowskiej szkole.
Akt oskarżenia został skierowany wobec Rafała S., Michała N., Izabeli N., Ewy B., Marty G., Piotra M., Sławomira B., Elżbiety C., Ewy C., Róży K., Marianny B., Joanny K.
ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…