pultuszczak

Facebook


Kronika strażacka

2015-11-16 6:24:10

W dniach 09.11.2015 – 15.11.2015 r. jednostki straży pożarnych z terenu powiatu pułtuskiego uczestniczyły w 9 zdarzeniach

9 listopada
Sześć zastępów straży pożarnej (JRG Pułtusk, OSP Pniewo, OSP Zatory i OSP Drwały) łącznie 24 strażaków ugasiło pożar drewnianego budynku mieszkalnego w miejscowości Mystkówiec – Szczucin, gmina Zatory.
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) został zadysponowany do miejscowości Psary, gm. Obryte, gdzie zapaliły się przewody elektryczne w budynku mieszkalnym.
11 listopada
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) wypompował wodę z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego w Pułtusku, przy ulicy Traugutta.
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) pomógł Policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia po dokonanym rozboju w Pułtusku, przy ulicy Rynek.
Dwa zastępy z JRG (8 ratowników) usunęły skutki wypadku drogowego w Pułtusku, przy ulicy Granicznej. W wyniku dachowania samochodu osobowego poszkodowana została jedna osoba.
12 listopada
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) pomógł Pogotowiu Ratunkowemu w ewakuacji pacjenta z budynku mieszkalnego do karetki.
Dwa zastępy z JRG ( 8 strażaków) ugasiły pożar sadzy w budynku wielorodzinnym w Pułtusku, przy ulicy Świętojańskiej.
13 listopada
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) została zadysponowany do drzewa, pochylonego na drogę wojewódzką w miejscowości Pniewo, gmina Zatory. Alarm okazał się fałszywy – nie stwierdzono zagrożenia.
14 listopada
Jeden zastęp z JRG (4 strażaków) ugasił pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego, w miejscowości Przemiarowo gmina Pułtusk. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, założeniu sita kominowego na komin, wybraniu nagromadzonego żaru z wyczystki kominowej i oddymieniu pomieszczenia.
Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku przypomina o obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.
Zgodnie z § 34. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych
w pkt. 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w rok, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonuje osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *