pultuszczak
Kosmetyka na szlakach rowerowych

2023-08-10 12:54:10

Gmina Pułtusk ogłosiła przetarg na nowe wiaty przystankowe rowerowe i ich wyposażenie. Oferty można składać do 11 sierpnia.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szlaków rowerowych na terenie gminy Pułtusk, zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową, poprzez wykonanie następujących elementów stanowiących wyposażenie szlaków rowerowych:

– Wiaty przystankowe rowerowe –  10 sztuk, wyposażone w stół oraz miejsca siedzące. Na stole zostanie zamontowana gablota/tablica informacyjna, która będzie zawierała informację dot. danego szlaku rowerowego.

– Drewniane stoły– stanowiące wyposażenie wiat.

– Drewniane ławki– stanowiące wyposażenie wiat.

– Ławki solarne z panelami fotowoltaicznymi – szt. 2, wyposażone w panele fotowoltaiczne, porty USB.

– Kosze na śmieci –  10 sztuk.

– Modernizacja szlaków rowerowych – (poprawa, uzupełnienie nawierzchni)

uzupełnienie bądź poprawę nawierzchni modernizowanych kruszywem lub żwirem

– Oznakowanie szlaków rowerowych.

– Utwardzenie gruntu kruszywem naturalnym pod wiatami przystankowymi –

Pod każdą wiatą zostaną utwardzony grunt kruszywem naturalnym ( ok. 20m2 pod każdą wiatę).

– Gablota/ tablica informacyjna) wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne.

Wykonawca będzie również zobowiązany  do zdemontowania istniejących wiaty drewnianych, będących w złym stanie technicznym (szacunkowa ilość wiat do demontażu 8 sztuk).

Prezentujemy mapę miejsc, w których elementy szlaków rowerowych zostaną wymienione lub zmodernizowane.  dodajmy, że wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 27 listopada 2023 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy pomiędzy zamawiającym a instytucją dofinansowującą, gdyż modernizacja szlaków rowerowych będzie możliwa dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *