pultuszczak

Facebook


Kontakt jest dla mnie bezcenny

2015-07-21 6:38:17

Tak o wizytach mieszkańców u burmistrza mówi sam Krzysztof Nuszkiewicz. Interesantów jest wielu, dlatego ludzie zaczynają narzekać, że trudno się do niego dobić, trzeba się zapisywać i to z dużym wyprzedzeniem. A to nie zawsze ma sens, bo są sprawy, które kilka tygodni czekać nie mogą…

Panie burmistrzu, w jakie dni przyjmuje pan interesantów – mieszkańców miasta i gminy?

Interesantów przyjmuję we wtorki w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku, od 8.00 do 16.00. Jest to dzień poświęcony wyłącznie dla mieszkańców naszego miasta i gminy, choć zdarza się, że pilne sprawy służbowe nie pozwalają mi na stuprocentową obecność przez cały dzień. Nie oznacza to, że interesanci nie mogą spotkać się ze mną w inne dni tygodnia. Jeżeli tylko dysponuję czasem, staram się służyć pomocą i wsparciem w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Od początku swojej kadencji podejmuję szereg działań i inicjatyw mających poprawić kondycję i wizerunek naszej gminy. Wymagają one ode mnie niemało wysiłku, ale też pochłaniają wiele czasu spędzonego poza biurem na spotkaniach służbowych czy nadzorowaniu pracy jednostek gminnych.

Czy to prawda, że na spotkanie z panem trzeba się zapisywać dwa, trzy miesiące wcześniej?

Dwa, trzy miesiące wcześniej….. nie aż tak, ale zdarza się, że kilka tygodni. Tak jak wspomniałem, staram się służyć pomocą wszystkim mieszkańcom miasta i gminy, a z mojego półrocznego doświadczenia wiem, że tych problemów jest bardzo wiele. Dlatego też lista osób, z którymi się spotykam jest bardzo długa, a terminów nie da się przyspieszyć, pomimo że pracuję nawet kilkanaście godzin dziennie.

Z jakimi problemami najczęściej przychodzą do pana mieszkańcy, na co narzekają?

Zakres spraw z jakimi przychodzą mieszkańcy jest bardzo szeroki. Najczęściej są to sprawy dotyczące problemów mieszkaniowych oraz trudnej sytuacji na rynku pracy. Mieszkańcy zabiegają o remonty budynków komunalnych oraz dróg gminnych lub budowę nowych. Podczas spotkań poruszane są sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz problematyki prawnej i geodezyjnej gminy. Mieszkańcy zgłaszają również wiele pomysłów i wniosków dotyczących rozwoju turystyki i poprawy wizerunku miasta. Na spotkaniach często powraca temat dotyczący rewitalizacji rynku i budowy ścieżek rowerowych. Wizyty mieszkańców dotyczą również obecnych i przyszłych inwestycji np. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale często też odnoszą się do spraw zaległych, które nie zostały rozpatrzone w poprzedniej kadencji. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest dla mnie bezcenny, poznaję bliżej ich problemy, nawet te najdrobniejsze. Staram się je rozwiązywać przez co lepiej zaczyna funkcjonować cały organizm – gmina. W swojej pracy chcę być przede wszystkim blisko ludzi, dlatego od początku swojej kadencji organizuję spotkania z mieszkańcami, odwiedzam różne zakątki naszej gminy i rozmawiam z ludźmi, nie czekając na nich w gabinecie burmistrza.

A co ze sprawami wymagającymi szybkiej interwencji? 

Jeżeli sprawa wymaga szybkiej interwencji, staram się przyjąć interesanta „ekspresowo” lub przekazuję sprawę zastępcy burmistrza, sekretarzowi lub kierownikom poszczególnych wydziałów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *