pultuszczak

Facebook


Kończą już w październiku

2017-09-29 10:59:20

We wtorkowe przedpołudnie w Urzędzie Miejskim wiele się działo. Zaraz po opisywanym wyżej spotkaniu z przedstawicielami zarządu dróg wojewódzkich, odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji drogi w Lipnikach Starych

Chodzi o drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Lipniki Stare (droga gminna nr 340414W) o długości 980 metrów, realizowaną dzięki dofinansowaniu z Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych. Inwestycja obejmie wykonanie przebudowy bitumicznej nawierzchni jezdni o długości 980 m i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem pobocza drogi, rowu, przepustów, zjazdów, oznakowań. Pobocza i zjazdy z tłucznia kamiennego – 1180m2, chodnik z kostki brukowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego – 1100 m2, zjazdy z kostki brukowej betonowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego – 140 m2, regulacja wysokościowa chodnika z kostki brukowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego – 385 m2, czyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp – 740 m, przepusty z rur – 200 m, oznakowanie: 17 słupków, 27 znaków pionowych, oznakowanie poziome, progi zwalniające.
Jedyną ofertę złożyła tu firma OK -BUD Piotra Morawskiego z Nasielska, jak stwierdził burmistrz sprawdzona, bo znana z dobrze wykonanych w naszym mieście inwestycji. Modernizację drogi w Lipnikach przeprowadzi już w październiku tego roku, za kwotę 1 100 000 zł, z okresem gwarancji i rękojmi 72 miesiące.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *