pultuszczak

Facebook


KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

2018-01-18 2:30:37

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk nr 278/2018 od godziny 12.00 dnia 17 stycznia 2018r został wprowadzony stan pogotowia przeciwpowodziowego. Obowiązuje on dla miejscowości: Pułtusk, Pawłówek, Szygówek, Ponikiew i Grabówiec.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią wyżej wymienionego zarządzenia oraz ogólnymi zasadami postępowania w przypadku wystąpienia powodzi stanowiącymi załącznik do niniejszego komunikatu.
Wszelkich informacji dotyczących zaistniałej sytuacji udziela Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku (tel. 0 23 692-06-12).
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU

ZARZĄDZENIE NR 378/2018 BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 i 1566) i w związku ze wzrostem stanu wód rzeki Narew zarządza się co następuje:
Ze względu na osiągnięcie na wodowskazie w Pułtusku 380 cm wprowadza się pogotowie przeciwpowodziowe dla miejscowości: Pułtusk, Pawłówek, Szygówek, Ponikiew i Grabówiec obowiązujące od godziny 12.00 dnia 17 stycznia 2018r do odwołania.
1. W celu zapewnienia skutecznego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku całodobowe dyżury pełnione w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej przez wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
Do zadań osób pełniących dyżury, o których mowa w ust. 1 należy realizacja dotychczasowych obowiązków (w miarę posiadanych możliwości) oraz podejmowanie działań określonych w “Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk” oraz “Planie operacyjnym bezpośredniej ochrony przed powodzią Gminy Pułtusk”, a w szczególności:
podanie do wiadomości opinii publicznej informacji o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego;
całodobowe alarmowanie członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk;
dokumentowanie prowadzonych czynności;
współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku;
alarmowanie i ostrzeganie ludności o zbliżającym się zagrożeniu;
współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
stałe patrolowanie najbardziej zagrożonych rejonów oraz monitorowanie poziom wód rzeki Narew.
Członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk wchodzący w skład Grupy Operacji i Organizacji Działań, Grupy Zabezpieczenia Logistycznego oraz Grupy Opieki Społecznej i Pomocy Socjalno – Bytowej realizują zadania określone w Regulaminie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk, „Planie operacyjnym bezpośredniej ochrony przed powodzią Gminy Pułtusk” i „Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk”.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK
mgr Krzysztof Nuszkiewicz
ZANIM PRZYJDZIE POWÓDŹ
(instrukcja dla ludności Gminy Pułtusk
zamieszkałej w rejonach zagrożonych powodzią)

Woda – to jeden z najgroźniejszych żywiołów i największych statystycznie niszczycieli ludzkiego dobytku. Często trudno dokładnie przewidzieć kiedy, gdzie i z jaką siłą uderzy oraz jakich dokona spustoszeń. Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza lipca 1997 i 2001r oraz 2010r. dowodzą, że kataklizm ten może wystąpić w najmniej oczekiwanym miejscu i momencie. Dlatego też już dziś podejmij wszelkie niezbędne środki zaradcze aby uniknąć strat podczas kataklizmu.
PRZED POWODZIĄ
Zorientuj się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią. Znajduje się on w Pułtusku przy ul. Staszica 35.
Zapoznaj się z obwieszczeniami dot. sytuacji powodziowej. Dowiedz się na jakich częstotliwościach radiowych nadawane będą komunikaty powodziowe.
Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. Aby była ona efektywna musisz zaplanować:
kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej docelowe miejsca
sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i członków rodziny
Miej pod ręką przygotowane rzeczy na wypadek nadejścia katastrofy:
latarki z zapasowymi bateriami
przenośne radio z zapasem baterii
apteczkę pierwszej pomocy
niezbędny zapas żywności i wody pitnej
Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Domownicy, z uwagi na prace i naukę mogą być rozdzieleni. Określ punk kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych na terenie nie zagrożonym.
Omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed kataklizmem. Upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi. Szczególną uwagę zwróć na dzieci. Naucz je jak i kiedy wezwać Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską i inne służby ratownicze oraz jak dostroić radio do określonych częstotliwości.
W CZASIE POWODZI

Włącz radio, telewizor lub obserwuj lokalne strony internetowe (jeśli to możliwe zabezpiecz zapasowe źródło energii do tych urządzeń) i nasłuchuj komunikatów na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej.
Zgromadź, w przypadku gdy woda staje się zanieczyszczona, niezbędne zapasy czystej wody. Wykorzystaj do tego celu wanny, zlewy, dzbany, i inne posiadane w domu naczynia.
Przenieś o ile jest to możliwe, bardziej wartościowe przedmioty na wyższe piętra. Zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
Bądź w gotowości do wyłączenia wszystkich instalacji domowych (energia elektryczna i gaz)
Zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy. Jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów – nie zwlekaj ! Zrób to natychmiast ! Słuchaj zaleceń służb porządkowych przez co zdecydowanie ułatwisz im pracę.
Jeśli nie zdążysz ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń. Pamiętaj, że one też posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do opuszczenia zagrożonego rejonu.
Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych. Pamiętaj, że nawet 15 centymetrowy nurt wody może Cię przewrócić i porwać. Nie próbuj także przejeżdżać samochodem przez wodę powodziową lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia. Może on również zostać porwany przez wartki prąd wód powodziowych.
Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Informacje o tym gdzie możesz być potrzebny znajdziesz w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
PO POWODZI

Słuchaj komunikatów i nie wracaj do domu dopóki nie będziesz miał pewności, że jest to bezpieczne.
Po powrocie do domu, dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź stan fundamentów, ścian, podłóg sufitów, drzwi, i okien. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych.
Wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową.
Włącz się czynnie, jeśli nawet nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi. Wystarczy tylko zgłosić chęć pomocy. Twoimi poczynaniami pokierują właściwi specjaliści.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *